Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Administratörsutbildning i BPSD-registret

Administratörsutbildningar anordnas kontinuerligt varje år av Demensteamet som är Certifierade utbildare i BPSD-registret. Utbildningen är 2 ½ dag och alla dagar är obligatoriska. 

Arbetssättet med BPSD-registret är teambaserat därför är det viktigt att du som chef, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och utvald undersköterska eller vårdbiträde går utbildningen.

Efter avslutad utbildning får du ett individuellt diplom och även inloggningsuppgifter till registret.

Utbildningen innehåller bland annat kunskap om demenssjukdomar, BPSD och implementering. På utbildningen får du även möjlighet att praktiskt öva i registret och påbörja en handlingsplan för hur arbetssättet ska introduceras, implementeras och samordnas på din enhet. 

Inbjudan till kommande utbildningstillfällen hittar du nedan och skickas även ut till chefer. 

Vad har deltagarna sagt om utbildningen?

”Jättebra utbildning som ger mer kunskap och leder till ett större ansvar i min yrkesroll. Bra upplagt och trevliga utbildningsledare”!

”En bra utbildning som kommer spela stor roll för mig som undersköterska”.

”Utbildningen har varit toppen, bra variation mellan teori och praktik, bensträckare, fika och jättebra kursledare med stor kompetens”.

Kommande utbildningstillfällen

Skicka gärna ett mail till demensteamet@vasteras.se för intresseanmälan.


Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) drabbar nästan alla personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomsförloppet oavsett vilken demensdiagnos personen har. Det kan vara symtom som till exempel ångest, agitation, oro, apati, mat- och sömnstörningar eller motorisk rastlöshet. Dessa symtom påverkar personen negativt men kan både förebyggas och lindras med ett personcentrerat bemötande och lämpliga vårdåtgärder.

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som bygger på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.  BPSD-registret bidrar till att arbetet blir strukturerat, personcentrerat och teambaserat och därmed kvalitetssäkras vården för personer med demenssjukdom. Här kan du läsa mer om BPSD-registret »

I Västerås Stads hälso- och sjukvårdsriktlinjer står det att arbetssättet med BPSD-registret ska användas på alla personer med en demensdiagnos som bor på äldreboende, servicehus men även då personen har insatser av hemtjänst och hemsjukvård. Här kan du ta del av Västerås Stads hälso- och sjukvårdsriktlinjer »

Anslutna enheter kan efter att ha arbetat med registret under en period använda sin statistik för att dra slutsatser och uppmärksamma förbättringsområden. Här kan du läsa mer om förbättringsarbete »