Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

2017/03/30
av Demensteamet
Inga kommentarer

Personer med utvecklingsstörning blir också äldre!

Personer med utvecklingsstörning blir också äldre och får åldersrelaterade försämringar och sjukdomar. Detta ställer högre krav på den vård och omsorg personen har rätt till. Med en högre ålder ökar till exempel risken att drabbas av en demenssjukdom. När det gäller utredning av demenssjukdom … Läs mer

2017/03/23
av Demensteamet
Inga kommentarer

Gästbloggare – Barry Karlsson

Hej! Mitt namn är Barry Karlsson. Jag är specialist i neuropsykologi vid Hälsa och habilitering i Region Uppsala. Jag har sedan början av 2000-talet ansvarat för att utveckla utrednings- och bemötandefrågor vid åldrande hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi tog tidigt kontakt med … Läs mer