Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Anhöriga behöver ditt stöd och din kunskap

| Inga kommentarer

Du som är vårdpersonal inom hemtjänst eller på ett särskilt boende kan vara ett bra stöd för den som är anhörig. Det blir du genom att du skapar en bra relation till den anhörige. Genom att se och bekräfta den anhörige, bjuda in den anhörige att vara delaktig i så mycket den önskar och får samt lyssna på och ta tillvara på de tips och råd du kan få kring den demenssjuke.

1543645-portrait-grandfather-granddaughterDela med dig av din kunskap till den anhörige; om demens, bemötande, BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens), vikten av levnadsberättelsen och sprid även kunskap om vart den anhörige kan vända sig för att få mer kunskap och information. 

I Västerås stad finns Anhörigstöd som ger stöd på olika sätt till anhöriga, t ex genom information, enskilda samtal och möjlighet att träffa andra anhöriga. Önskar den anhörige stöd via nätet finns En bra plats. Det finns även en bra hemsida som heter Svenskt Demenscentrum , där det finns mycket information och en webbutbildning för anhöriga. 

Du som vårdpersonal kan verkligen göra skillnad för den anhörige genom att vara tydlig med din information, skapa trygghet och visa att du är tillgänglig även för dem. 

Var rädda om er och varandra.

Mvh Lotta och Caroline

 

 

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.