Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Anhörigcentrum gästbloggar

| Inga kommentarer

Hej!

Vi är tre anhörigkonsulenter som arbetar på anhörigcentrum. Anhörigcentrum är en mötesplats för anhöriga som hjälper och stödjer en närstående. Anhörig kan till exempel vara en maka till en demenssjuk make, ett syskon till en person som fått Parkinsons sjukdom eller en förälder till ett barn med ADHD.

Anhörigstöd är lagstadgat. I Socialtjänstlagen står att: ”Kommunerna ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”.

Vi erbjuder olika former av samtal, enskilt eller i grupp. Vi anordnar även tematräffar och föreläsningar med olika innehåll, allt utifrån ett anhörigperspektiv. Vi har olika cirklar som t.ex. medicinsk yoga, frukostklubb och gokväll. Vi anordnar även rekreationsresor, i början på juni åker vi t.ex. till Herrfallet utanför Arboga. För anhöriga erbjuder vi det webbaserade anhörigstödet En bra plats och Anhörigstöd i Västerås finns på Facebook.  

För anhöriga till personer med demenssjukdom har vi olika aktiviteter:

  • Enskilda samtal
  • Samtalsgrupp för make/maka till närstående med demenssjukdom samt vuxet barn till förälder med demenssjukdom
  • Temaföreläsning – bemöta personer med demens
  • Kunskapsserie för anhöriga om demens i fyra delar

Vi träffar många anhöriga till personer med demenssjukdom. Det många anhöriga beskriver för oss som viktigt är att ni som personal ser och bekräftar dem, bjuder in till samtal, ger information och lyssnar på deras erfarenheter av sin närstående. Allt detta sammantaget gör att de kan känna sig trygga.

Om vi skulle få önska hur framtidens demensvård skulle kunna se ut så önskar vi:

  • Att den demenssjuke och dennes anhörig får en klar och tydlig information om sjukdomen av läkaren när personen får sin diagnos.
  • Att Demensteamet kan finnas till för alla, både demenssjuk, anhöriga och medarbetare.
  • Att det finns en kedja av verksamheter från öppen dagverksamhet för nydiagnostiserade till särskilt boende. Att verksamheterna är anpassade utifrån var i demenssjukdomen du befinner dig och vilket stöd du behöver.

För att komma i kontakt med oss på Anhörigstöd kan du ringa Kontaktcenter på 021-39 27 25 och/eller ta kontakt via anhorigstod@vasteras.se

// Susanne, Karin och Mona

Anhörigstöd

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.