Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Att besöka er är alltid lika trevligt!

| Inga kommentarer

Att få möjlighet att träffa er vårdpersonal (alla professioner) och chefer på det boende eller verksamhet du arbetar på är alltid lika välkomnande och inspirerande. Vi besöker t.ex. hemtjänstgrupper, äldreboenden med och utan inriktning demens, servicehus samt service- och gruppbostäder inom LSS. Ja, egentligen alla verksamheter där det finns personal som arbetar för personer med demenssjukdom.

Det finns olika anledningar som föranleder ett besök av oss. Eftersom vi utbildar er i olika verktyg så vill vi gärna veta hur det går för er och stötta er vid behov genom att besöka er. Besöket kan även gälla personärenden, när ni behöver handledning för att se nya möjligheter till åtgärder som kan lindra BPSD. Ibland föreläser vi på APT, är med på teammöten eller på planeringsdagar. Tillsammans kommer vi fram till ett upplägg som passar just er verksamhet bäst.

Nyligen besökte vi ett gäng positiva boendestödjare för att följa upp ett utbildningstillfälle i Tidiga tecken som är ett kartläggningsverktyg inom LSS. De hade alla haft möjlighet att använda verktyget och såg behov av att övriga medarbetare skulle få möjlighet att gå utbildningen i Tidiga tecken, där även kunskap om målgrupp, åldrande och demens ingår.

Vi har även nyligen besökt ett äldreboende där BPSD-administratörerna behövde stöd i den fortsatta implementeringen av arbetssättet. Det är flera faktorer som påverkar implementeringen av ett nytt arbetssätt, både i rätt riktning men även faktorer som leder till att implementeringen stannar av. I Västerås är de flesta boenden igång med att göra kontinuerliga personregistreringar i BPSD-registret. Några boenden har tyvärr tappat fart vilket kan ses i statistiken på BPSD-registrets hemsida. Orsaker till det är såklart individuellt för varje boende, men det kan t.ex. bero på personalomsättning inom alla professioner, att lokala rutiner/instruktioner saknas, att det multiprofessionella teamet saknar forum och rutiner, kunskap hos övriga medarbetare och läkare o.s.v. Det gör att ibland behöver man sätta sig ner och planera, skriva en handlingsplan för vad som ska göras och när. 

Välkomna att ta kontakt med oss om ni behöver stöd och handledning!

//Demensteamet

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.