Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Handledning

| Inga kommentarer

Inom demensvården finns ett stort behov av handledning och ökad kunskap om bemötande samt förståelse om hur mitt bemötande påverkar personen med demenssjukdom. I veckan har jag varit på ett par handledningstillfällen och träffat vårdpersonal i olika yrkeskategorier. Handledningen handlar mycket om att lyssna och diskutera med personalen samt bidra med konkreta tips och råd. Det kan gälla svårigheter i vardagen kring att få tillåtelse att hjälpa personen med t ex hygien eller allmänna frågor kring BPSD och bemötande. Många gånger behöver det multiprofessionella teamet samlas eftersom svårigheterna kan vara komplexa.

Handledning för vårdpersonal syftar bland annat till att bygga upp kompetensen och öka förståelsen samt bidra till att vården och omsorgen förbättras. Handledning behövs ofta kontinuerligt.

I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom rekommenderas att vård- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom får långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning i personcentrerad vård och omsorg och i bemötande av personer med demenssjukdom.

Har ni behov av handledning, så är ni välkomna att kontakta oss!

Mvh Lotta och Caroline

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.