Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Hur är det att vara administratör i BPSD-registret…

| Inga kommentarer

Det kan säkert både ses som ett stort ansvar men även som en spännande utmaning! Det är ett sätt att öka din kompetens och ger dig möjlighet att påverka vården och omsorgen för den du är där för – personen med demenssjukdom. 

I Västerås stad är det i nuläget 452 personer som har gått utbildning för att bli BPSD-administratör. Den största gruppen är undersköterskor – 165 stycken. Undersköterskan är den som  är närmast den demenssjuke och undersköterskan tillsammans med de övriga professionerna i teamet spelar en viktig roll i arbetet med BPSD-registret. Frågar vi alla som har gått utbildningen i BPSD-registret här i Västerås så tror jag att de flesta skulle säga att det är en uppskattad utbildning och att den ger en ökad kunskap inom demens och BPSD. Men även att den inspirerar och att arbetssättet leder till en teambaserad struktur för att möjliggöra en god vård och omsorg utifrån varje person med demenssjukdom.

En erfaren undersköterska på ett demensboende i Västerås uttrycker sig så här: 

”att vara BPSD- administratör på min arbetsplats har hjälpt mig att vara ett bättre språkrör för de boende som bor på avdelningen där jag arbetar”     2194406-senior-woman-in-discussion-with-health-visitor-at-home

När man som administratör ser nyttan med arbetssättet och att personen med demenssjukdom mår bättre, då får man i BPSD-registret också ett tydligt kvitto på det man gör. Två erfarna undersköterskor på ett demensboende i Västerås uttrycker det så här:

”vi tycker att det är intressant att följa upp, se resultat, klura ut åtgärder, svårt ibland att hitta en rätt och bra bemötandeplan”

En annan säger så här ” den viktigaste punkten på hela skattningen tycker jag är bemötandeplanen, den kan lösa många symtom”. 

Som administratör får du också möjlighet att nätverka med andra administratörer både nationellt men även lokalt på kontinuerliga återträffar. Demensteamet finns som stöd för dig som administratör, så tveka inte att kontakta oss vad det än gäller.

Kram Lotta & Helena

P.S. Tack till er undersköterskor som bidrog med era tankar kring att vara administratörer och kring arbetssättet. 🙂

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.