Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

”Kommunikation ABC”, en ny webbutbildning

| Inga kommentarer

En ny webbutbildning har tagits fram i samarbete mellan Svenskt Demenscentrum och Centrum för demensforskning vid Linköpings universitet, i samverkan med Demensförbundet och med medel från Allmänna Arvsfonden. Utbildningen handlar om hur det är att leva med demenssjukdom och hur du kan stötta personen att få vara den hon/han vill vara, under hela sjukdomsförloppet.

Kommunikation ABC vänder sig till anhöriga, vård- och omsorgspersonal och andra som möter personer med demenssjukdom. #demensutbildning#anhörigstöd

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.