Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Nyhet!

| Inga kommentarer

Nu är det äntligen klart att BPSD-registret ska breddinföras i hemtjänsten och hemsjukvården här i Västerås stad. Det är vi jätteglada för! 🙂

Inför det så har vi bjudit in alla chefer till informationsmöten under hösten så att de får veta vad som är på gång och kan planera för det. Vi ser verkligen fram emot att påbörja implementeringen tillsammans med enheterna med start under 2020. Det kommer bli ett lyft för alla, både vårdpersonalen, alla yrkeskategorier, som får ett arbetssätt att använda i teamet men även en ökad kompetens inom demens och BPSD. För personen med demenssjukdom kommer arbetssättet bidra till en ökad livskvalitet genom att förebyggande och lindrande vårdåtgärder och bemötande anpassas efter varje person.

De enheter som redan har testat beskriver arbetssättet bland annat på följande sätt ”det är små enkla insatser som ger stora effekter” och de upplevde även att arbetssättet gav en positiv inverkan på anhöriga som upplevdes mer trygga.

Vi säger igen, välkomna på informationsmötena som är inbokade den 22 november och den 25 november genom att maila oss: demensteamet@vasteras.se

Med vänlig hälsning Lotta, Demensteamet

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.