Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

RUDAS

| Inga kommentarer

Hej!

Till alla er som arbetar med att göra demensutredningar och idag använder MMSE för bedömning av kognitiva funktioner. Ni har säkert uppmärksammat att MMSE inte fungerar att använda på alla personer, t.ex. om personen har annat modersmål än svenska, annan kulturell bakgrund eller har en lägre utbildningsnivå. Nu finns ett alternativ, RUDAS (The Rowland Universal Dementia Assessment Scale) som är ett mångkulturellt kognitivt bedömningsinstrument.

Enligt Socialstyrelsens  uppdaterade Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bör RUDAS erbjudas som en del i en basal demensutredning av personer med misstänkt demenssjukdom och annat modersmål än svenska eller annan kulturell bakgrund. I dessa fall är RUDAS ett bättre alternativ än MMSE eftersom det påverkas mindre av testpersonens språk, kultur och utbildningsnivå.

Ser Du behov av att använda RUDAS i Din verksamhet? Anmäl dig då till den halvdagsutbildning som Region Västmanland anordnar. Det finns ett tillfälle kvar under våren, den 19 april. Klicka här för att läsa mer och komma till inbjudan »

Om du vill kika på instrumentet och se en instruktionsfilm kan du gå in här »

Skicka gärna oss ett mail när du använt instrumentet så vi får höra hur det fungerar i praktiken.

Ha en fin dag hälsar

Caroline och Lotta

 

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.