Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Sömnstörning

| Inga kommentarer

Svårigheter att somna och sova är ett vanligt problem hos personer med demenssjukdom. Sömnstörning är därför ett av de symtom som uppmärksammas vid en personskattning i BPSD-registret.

Vad är det då som kan orsaka det? Det är ju såklart individuellt, men det kan t ex orsakas av smärta, oro och olika sjukdomstillstånd som t ex kärlkramp, lungsjukdom och depression. Biverkan av läkemedel, klåda, blodsockerfall, nattlig stelhet, hunger och sänkt kroppstemperatur under natten kan vara andra orsaker samt att personen letar efter toaletten. Även under- och över stimulering under dagen kan påverka sömnen. Försök att gå igenom alla tänkbara orsaker och välj lämpliga individanpassade vårdåtgärder som syftar till att förbättra sömnen för personen.

Det kan även vara av vikt att registrera sömnen och vilan under hela dygnet i en veckas tid för att få svart på vitt hur sömnen ser ut, när personen sover respektive är vaken och vad som händer/vad personen gör då. För att registrera sömnen kan du t ex använda något av de sömn- och beteendescheman som finns på BPSD-registrets hemsida »

lrg_33god-natt-sov-gott-51x30-cm_119760004_122931885_134443490_136779262 //Lotta och Caroline

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.