Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Stöd och handledning

| Inga kommentarer

Har du någon gång upplevt att du har behövt stöd i ditt arbete med personer med demenssjukdom? Svaret är troligen ja.

Att arbeta med personer med demenssjukdom är bland det svåraste som finns. Det gäller att kunna anpassa sig efter varje unik persons behov och dagsform. Vi vet att ni är många som gör ett otroligt bra arbete och som bidrar till att personens vardag både fungerar och förgylls.

Men ibland kör man fast och behöver stöd för att komma vidare. Det är då vi som Demensteam kan komma in i bilden. Hör av dig till oss då så att vi kan handleda er vidare. Det kan till exempel gälla en person som är apatisk och har svårt att ta sig för saker eller en person som visar utåtagerande beteenden. 

När vi arbetar med handledning i personärenden utgår vi från BPSD-registrets arbetssätt. Vid handledningen vill vi helst träffa hela teamet, d.v.s. kontaktman, eventuell BPSD-administratör, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och chef.

Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom beskriver tydligt vikten av att arbeta teambaserat med denna målgrupp. Tillsammans gör vi skillnad!Team

Under handledningen försöker vi lyfta fram era kunskaper om ”Kalle” eftersom det är ni som känner honom bäst. Utifrån vad som framkommer i personskattningen skrivs en bemötandeplan och personcentrerade omvårdnadsåtgärder bestäms. Vi bokar även tid för uppföljning efter ca 4-6 veckor där vi träffas igen för att utvärdera hur det har gått. 

Hör av dig om ni behöver stöd. Vi finns till för er!

// Demensteamet

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.