Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Workshop om GPS-larm

| Inga kommentarer

Nu har du som arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska eller enhetschef på Västerås Stads äldreboenden möjlighet att anmäla dig till en workshop om GPS-larm. Det är projektet Välfärdsteknologi på äldreboenden och vi som demensteam som bjuder in till en eftermiddag där vi har fokus på frågan ”Hur skapar vi en arbetsmetod för att främja användning av GPS-larm på våra äldreboenden?”

GPS-larm är ett hjälpmedel som kan stärka personens möjlighet till en mer självständig och tryggare utomhusvistelse. Sedan 2015-01-01 är det möjligt att förskriva GPS-larm från Hjälpmedelscentrum till personer som bor i särskilt boende. Vi behöver nu tillsammans forma en arbetsmetod kring användandet.

Eftermiddagen innehåller följande:

– Erfarenheter från projektet Välfärdsteknologi på äldreboenden 

– Barbro Rohlin, anhörig berättar om sina erfarenheter av GPS-larm

– Genomgång av Västeråsmodellen – en riktlinje för införande av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg

– Workshop med frågeställningar kring checklista för behovsanalys, dokumentation och lokala rutiner

Workshopen är måndagen den 27 april kl. 13.30-16.00

Anmälan sker via mail till Ulrika Stefansson, projektledare ulrika.stefansson@vasteras.se senast fredagen den 17 april.

Varmt välkomna! 

Du hittar hela inbjudan här »

GPS-larm Posifon (t.v) och Vega (t.h)

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.