Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Inspiration

Vill du få lite inspiration så är du välkommen att kika runt på den här sidan. Vi bjuder på lite filmer och appar som kan underlätta för dig men som även kan ge dig en ökad förståelse.

Är det något du saknar på den här sidan eller har du något du vill dela med dig av, kontakta oss gärna. Hör då av dig till demensteamet@vasteras.se


Inspirerande filmer

När teamarbetet med BPSD-registret inte fungerar

Filmen illustrerar på ett skämtsamt sätt hur teamarbetet med BPSD-registret skulle ha kunnat sett ut år 2012. Filmen visar på många förbättringsområden när det gäller bland annat struktur, förberedelse och ansvar. Filmen visades på BPSD-registrets årliga möte 2018. Klicka här för att ta del av filmen
 

Teamet på Gryta Demenscentrum gör en registrering i BPSD-registret

Gryta demenscentrum idag där alla teammedlemmar arbetar mot samma mål: att personen med demenssjukdom ska få minskad BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) och därmed ökad livskvalitet. Filmen visades på BPSD-registrets årliga möte 2018.
 

Demenskören – en fin film om att sjunga tillsammans

En bra film som ger en god förståelse för hur en demenssjuk person kan uppleva olika miljöer och bemötande


 En film om validation som berör


En fin film om bemötande


En film där vi får följa två äldre kvinnor med demenssjukdom


Ögonblick att minnas – film för levande samtal

Projektet ”Ögonblick att minnas” går ut på att väcka minnen och ögonblick till liv hos personer med demens genom att tillsammans titta på korta filmer med miljöer och detaljer från barn- och ungdomsåren som kan plockas upp i samtalet efter filmen. 

Ögonblick att minnas – film för levande samtal görs i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och med stöd av Arvsfonden och Längmanska Kulturfonden.

Här hittar du filmerna, handledningen och får information hur du kostnadsfritt kan beställa DVD och tryckt handledning »

 


Inspirerande appar

Det finns en app som heter Memory Box som du kan ladda ner gratis till din smartphone, android eller surfplatta. Appen fungerar som samtalsinspiration för att hjälpa dig som personal eller anhörig i kommunikationen med personen med demenssjukdom. Memory Box innehåller olika samtalsämnen, både visuella, skrivna och musikaliska. Läs mer om den här » https://sci.se/projects/mobile-apps/memory-box/ Ladda ner den och testa!

Nollvision är ett utbildningspaket från Svenskt Demenscentrum som innehåller handböcker, webbutbildning, anhörigskrift men även en app. Appen kan laddas ner kostnadsfritt, den heter Nollvision och finns i två varianter, en för dig som är personal och en för dig som är anhörig.

Det övriga materialet och mer information hittar du här » http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Nollvision–for-en-demensvard-utan-tvang-och-begransningar1/


Sång i demensvården

Lena Marmstål Hammar, docent i vårdvetenskap, har skrivit en avhandling efter att ha gjort en större studie om ”vårdarsång”.

Det finns möjlighet att lyssna på ett inslag om det här »