Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Om Demensteamet

Vi som arbetar i Demensteamet i Västerås Stad är Lotta Andersson, sjuksköterska och Caroline Pros, arbetsterapeut. Vi utbildar och handleder dig som är personal på servicehus, äldreboende, hemtjänst, hemsjukvård eller service- och gruppbostad inom LSS. Vi vänder oss till både privata och kommunala utförare i Västerås Stad och våra tjänster är kostnadsfria. 

Vad kan vi hjälpa till med?

Stöd och handledning i arbetet med kund

Ni kanske behöver ett bollplank när ni känner att ni inte kommer vidare? Det kan gälla både stort och smått. Då kommer vi gärna ut till er och träffar så många som möjligt i teamet (t.ex. kontaktperson, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef). Vi använder oss av ett strukturerat arbetssätt för att fånga upp symtom, analysera orsak och hitta lämpliga vårdåtgärder. Du är välkommen att kontakta oss via telefon eller mail så bokar vi in en tid.

Föreläsningar

Vi kommer gärna ut till er och föreläser inom demensområdet, förslagsvis på en arbetsplatsträff eller planeringsdag. Föreläsningen anpassas efter era behov och önskemål. Den kan t.ex. handla om kommunikation, bemötande eller miljö. Hör av er om ni vill bli inspirerade och samtidigt få en kompetenshöjning!

Utbildning

intyg bpsd

Vi är certifierade utbildare i BPSD-registret och anordnar regelbundet utbildningar för blivande BPSD-administratörer. Vi är även ett stöd i implementeringen av arbetssättet på enheten. Inspirationsträffar erbjuds två gånger per år för att du som administratör ska få möjlighet att nätverka med andra och ta del av goda exempel.

 

Tidiga tecken mapp

Vi utbildar också i kartläggningsverktyget Tidiga tecken som används i service- och gruppbostäder inom LSS. Utbildningstillfällen anordnas regelbundet och vi erbjuder uppföljning samt stöd i implementeringen av arbetssättet ute på er enhet. 

 

Facebook och blogg

Vi bevakar och sprider kunskap och information inom demensområdet via denna blogg och på vår Facebook-sida. Gilla oss gärna på vår Facebook-sida Demensteamet Västerås Stad » Du kan också följa vår blogg via mail, se kolumnen till höger.

Samverkan

Vi samverkar med flera av kommunens och regionens verksamheter för att skapa ett helhetsperspektiv runt personen med demenssjukdom och dennes anhöriga. Demensteamet samarbetar med flera av de projekt som bedrivs inom området teknik och äldre i Västerås Stad. Läs gärna mer om Västerås Stads arbete med välfärdsteknologi »

Kontaktuppgifter

Lotta Andersson                           Caroline Pros                                

Leg. sjuksköterska                        Leg. arbetsterapeut                            

021-39 15 82                                 021-39 14 99                                       

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande