Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Om Demensteamet

Demensteamet i Västerås Stad består av en specialistsjuksköterska inom demens, Lotta Andersson och en arbetsterapeut, Caroline Pros. Vi erbjuder ett flertal utbildningar men även handledning till dig som är personal på servicehus, äldreboende, hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet eller inom LSS. Vi vänder oss både till privata och kommunala utförare i Västerås Stad och alla våra tjänster är kostnadsfria.

Administratörsutbildningar i BPSD-registret anordnas regelbundet för dig som arbetar på äldreboende och servicehus. Från våren 2020 kommer även hemvården att börja arbeta med BPSD-registret. Du som är administratör kan få hjälp och stöd av oss för att komma igång med arbetssättet på enheten. Det kan t ex vara att vi kommer och informerar om BPSD-registret eller är med när du gör en personregistrering. Återträffar för BPSD-administratörer är återkommande varje år. Det är ett tillfälle där du som är BPSD-administratör får inspiration, kunskap och en möjlighet att nätverka med andra administratörer.

Utbildningar i kartläggningsverktyget Tidiga tecken anordnas regelbundet för dig som arbetar på service- och gruppbostäder inom LSS. Vi kan även vara delaktiga i införandet av arbetssättet på enheten, genom uppföljning och planering.

Administratörsutbildning i FUNCA anordnas regelbundet för dig som är personal inom LSS. Du som är administratör kan sedan ta hjälp och stöd av oss för att komma igång med arbetssättet på enheten. Det kan t ex vara att vi kommer och informerar om FUNCA eller medverkar vid en kartläggning.

Stjärnmärkt, en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum, är en kompetenshöjning inom demensområdet med fokus på personcentrerad vård. Utbildningen går du tillsammans med alla på den enhet du arbetar på. Vill den enhet du arbetar på bli Stjärnmärkt? Hör av dig så kommer vi och berättar mer.

Du kanske känner att ni behöver handledning i någon fråga eller i någon svår situation. Ta kontakt med oss så kommer vi och träffar dig och dina kolleger i teamet (t.ex. kontaktman, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och chef). Vi kan även boka in en föreläsning om det behovet finns. Föreläsningen anpassas efter de behov ni har, teori varvat med diskussionsfrågor.

Vi håller även samtalsgrupper för dig som har en demenssjukdom och som befinner dig i en tidig fas av sjukdomen. Samtalsgruppen vänder sig till dig som känner att du vill träffa andra som befinner sig i liknande situation. Kontakta Demensteamet om du vill veta mer.

Du får gärna följa vår blogg via mail, se kolumnen till höger och Gilla oss gärna på vår Facebook-sida Demensteamet Västerås Stad. 

Kontaktuppgifter

Lotta Andersson                           Caroline Pros                                

Leg. sjuksköterska                        Leg. arbetsterapeut                            

021-39 15 82                                 021-39 14 99                                       

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande