Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Material

Här samlar vi material som du gärna får ta del av och använda i ditt arbete.
Behöver du material från BPSD-registret, t.ex. NPI, observationsscheman, så kan du hitta det här »

Samtal med bilder

Samtal med bilder är ett redskap som kan användas som stöd i samtal med äldre som har en demenssjukdom, eller någon annan form av kognitiv nedsättning. Boxen innehåller bilder, vägledning, värderingssticka och underlägg. Materialet vänder sig främst till biståndshandläggare och personal som upprättar genomförandeplaner inom äldreomsorgen.

Här kan du ladda hem dokumentationsmallarna till materialet »


Bildstöd

Du kan skapa eget bildstöd för att underlätta kommunikation och information. Det kan vara genom att använda bilder på riktiga föremål eller tecknade bilder med eller utan text till. Prova här genom att registrera dig och skapa en inloggning »


Faktablad om demens

Svenskt Demenscentrum har tagit fram faktablad om demens och dessa finns på 13 olika språk. Du kan ladda ner alternativt beställa dem.
Här hittar du faktabladen »