Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Material

Här samlar vi material som du gärna får ta del av och använda i ditt arbete.

Behöver du material från BPSD-registret, t.ex. NPI, observationsscheman, så kan du hitta det här »


RUDAS

RUDAS (The Rowland Universal Dementia Assessment Scale) är ett mångkulturellt kognitivt bedömningsinstrument avsett att användas vid basala demensutredningar av personer med annan kulturell bakgrund och annat modersmål än svenska samt för personer med lägre utbildningsnivå.

Enligt Socialstyrelsens uppdaterade Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bör RUDAS erbjudas som en del i en basal demensutredning av personer med misstänkt demenssjukdom och annat modersmål än svenska eller annan kulturell bakgrund. I dessa fall är RUDAS ett bättre alternativ än MMSE eftersom det påverkas mindre av testpersonens språk, kultur och utbildningsnivå.

Här kan du läsa mer, hämta hem instrumentet, manualen och se en instruktionsfilm»

Region Västmanland anordnar kontinuerligt utbildning i RUDAS. Håll utkik efter nästa utbildningstillfälle på Lärcentrum på regionen eller på vår hemsida under övriga utbildningar.

_______________________________________________

PHASE-Proxy (identifiera läkemedelsbesvär)

PHASE-Proxy är en skattningsskala som kan användas för att undersöka läkemedelsrelaterade besvär hos personer med grav kognitiv svikt på grund av till exempel demenssjukdom. PHASE-Proxy har tagits fram genom ett forskningssamarbete mellan Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet. Resultatet av den valideringsprocess genomförts visar att PHASE-Proxy är ett stabilt och tillförlitligt verktyg. 

Klicka här för att läsa mer »

Klicka här för att komma direkt till skattningsskalan »

______________________________________________________________________________________________________________

Att använda BPSD-registret i förbättringsarbete

På återträffen i mars 2016 fick BPSD-administratörerna kunskap i hur man kan använda statistik från BPSD-registret i förbättringsarbete. Nu får även Du möjlighet att bli inspirerad i detta genom att ta del av sammanställningen från gruppdiskussionerna.

Klicka här för att komma till sammanställningen om förbättringsarbete »

återträff


Samtal med bilder

Samtal med bilder är ett redskap som kan användas som stöd i samtal med äldre som har en demenssjukdom, eller någon annan form av kognitiv nedsättning. Boxen innehåller bilder, vägledning, värderingssticka och underlägg. Materialet vänder sig främst till biståndshandläggare och personal som upprättar genomförandeplaner inom äldreomsorgen.

 

Här kan du ladda hem dokumentationsmallarna till materialet »


Årsplanering

Årsplaneringen kan vara en hjälp för att strukturera upp arbetet med BPSD-registret eller Tidiga tecken. 

Klicka här för att komma till årsplaneringen »

arsplanering


Analys av tänkbara orsaker i team – en sammanställning utifrån gruppdiskussioner

Kika gärna på det sammanställda dokumentet från återträffar för administratörer i BPSD-registret i Västerås Stad våren 2015.

Du kan ta del av hela sammanställningen här »

analys tänkbara orsaker


Åldrande och utvecklingsstörning

Nu finns möjlighet att beställa lättlästa häften om åldrande och utvecklingsstörning från Riksförbundet FUB. De kan användas som studie- och/eller diskussionsmaterial för personer med utvecklingsstörning. Det finns sex olika häften med olika teman kring hälsa, åldrande, demens och död.

FUB-häften

Du kan beställa häftena från Riksförbundet FUB här »


Information om BPSD-registret för anhöriga

Klicka på bilden nedan för att komma till ett bildspel med information om BPSD-registret som kan användas som information till anhöriga och närstående.

Info BPSD-registret anhöriga