Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Material

Här samlar vi material som du gärna får ta del av och använda i ditt arbete.

Behöver du material från BPSD-registret, t.ex. NPI, observationsscheman, så kan du hitta det här »


Västeråsmodellen – så arbetar vi med teknik, färgsättning och skyltning

Här kan du ta del av en vägledning hur vi kan tänka kring teknik, färgsättning och skyltning som underlättar för personer med demenssjukdom som bor på ett särskilt boende »

______________________________________________________________________________________________________

Ögonblick att minnas – film för levande samtal

Projektet ”Ögonblick att minnas” går ut på att väcka minnen och ögonblick till liv hos personer med demens genom att tillsammans titta på korta filmer med miljöer och detaljer från barn- och ungdomsåren som kan plockas upp i samtalet efter filmen. 

Ögonblick att minnas – film för levande samtal görs i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och med stöd av Arvsfonden och Längmanska Kulturfonden.

Här hittar du filmerna, handledningen och får information hur du kostnadsfritt kan beställa DVD och tryckt handledning »

______________________________________________________________________________________________________

Inspirationsträff för BPSD-administratörer våren 2018

Här hittar du sammanställningen över det material som visades på inspirationsträffarna för administratörer i BPSD-registret i Västerås 24-25 april 2018 » 

______________________________________________________________________________________________________

RUDAS

RUDAS (The Rowland Universal Dementia Assessment Scale) är ett mångkulturellt kognitivt bedömningsinstrument avsett att användas vid basala demensutredningar av personer med annan kulturell bakgrund och annat modersmål än svenska samt för personer med lägre utbildningsnivå.

Enligt Socialstyrelsens uppdaterade Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bör RUDAS erbjudas som en del i en basal demensutredning av personer med misstänkt demenssjukdom och annat modersmål än svenska eller annan kulturell bakgrund. I dessa fall är RUDAS ett bättre alternativ än MMSE eftersom det påverkas mindre av testpersonens språk, kultur och utbildningsnivå.

Här kan du läsa mer, hämta hem instrumentet, manualen och se en instruktionsfilm»

Region Västmanland anordnar kontinuerligt utbildning i RUDAS. Håll utkik efter nästa utbildningstillfälle på Lärcentrum på regionen eller på vår hemsida under övriga utbildningar.

_______________________________________________

PHASE-Proxy (identifiera läkemedelsbesvär)

PHASE-Proxy är en skattningsskala som kan användas för att undersöka läkemedelsrelaterade besvär hos personer med grav kognitiv svikt på grund av till exempel demenssjukdom. PHASE-Proxy har tagits fram genom ett forskningssamarbete mellan Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet. Resultatet av den valideringsprocess genomförts visar att PHASE-Proxy är ett stabilt och tillförlitligt verktyg. 

Klicka här för att läsa mer »

Klicka här för att komma direkt till skattningsskalan »

______________________________________________________________________________________________________________

Att använda BPSD-registret i förbättringsarbete

På återträffen i mars 2016 fick BPSD-administratörerna kunskap i hur man kan använda statistik från BPSD-registret i förbättringsarbete. Nu får även Du möjlighet att bli inspirerad i detta genom att ta del av sammanställningen från gruppdiskussionerna.

Klicka här för att komma till sammanställningen om förbättringsarbete »

återträff


Samtal med bilder

Samtal med bilder är ett redskap som kan användas som stöd i samtal med äldre som har en demenssjukdom, eller någon annan form av kognitiv nedsättning. Boxen innehåller bilder, vägledning, värderingssticka och underlägg. Materialet vänder sig främst till biståndshandläggare och personal som upprättar genomförandeplaner inom äldreomsorgen.

Här kan du ladda hem dokumentationsmallarna till materialet »


Årsplanering

Årsplaneringen kan vara en hjälp för att strukturera upp arbetet med BPSD-registret eller Tidiga tecken. 

Klicka här för att komma till årsplaneringen »

arsplanering


Analys av tänkbara orsaker i team – en sammanställning utifrån gruppdiskussioner

Kika gärna på det sammanställda dokumentet från återträffar för administratörer i BPSD-registret i Västerås Stad våren 2015.

Du kan ta del av hela sammanställningen här »

analys tänkbara orsaker


Information om BPSD-registret för anhöriga

Klicka på bilden nedan för att komma till ett bildspel med information om BPSD-registret som kan användas som information till anhöriga och närstående.

Info BPSD-registret anhöriga