Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Kunskapsserie

Kunskapsserien är en utbildning i tio olika delar där vi fördjupar oss kring olika teman för att förbättra och utveckla kunskapsnivån och därigenom kvalitetssäkra vården kring den enskilde individen.

Kunskapsserien är riktad till samtliga medarbetare där varje utbildningstillfälle är fördelat på 1,5 timme. Utbildningen sker i en större grupp, där gruppens storlek anpassas utifrån hur många verksamheten kan släppa i väg per tillfälle. Minimumkravet på antal deltagare är minst 6 stycken, utifrån att vi under varje utbildningstillfälle arbetar i grupper där vi reflekterar och diskuterar kring varje ämne.

Utbildningen behöver inte vara i en specifik ordning utan vi anpassar oss utifrån verksamhetens önskemål och behov. Dock startar vi alltid med ”Del 1 kring kognitiv sjukdom”, där vi går igenom de vanligaste demenssjukdomarna, skillnaden mellan sjukdomarna, specifika symtom och läkemedel. Vi återkommer och kopplar alltid tillbaka till den första delen när vi har de andra delarna av kunskapsserien för att man ska få ett större sammanhang och ett helhetstänk.

Syftet med kunskapsserien är att…

  • öka livskvalitén för den enskilde individen
  • öka kunskapsnivån utifrån ett gemensamt lärande
  • få en ökad förståelse kring hur respektive demenssjukdom påverkar den enskilde individen
  • förbättra och vidareutveckla det dagliga arbetet genom att arbeta utifrån ett ”helhetstänk” med kunden i fokus

Del 1  Kognitiv sjukdom                                     

Del 2  Bemötande, förhållningssätt och kommunikation          

Del 3  Personcentrerad vård

Del 4  Måltidsmiljö                                                               

Del 5  Metoder och arbetssätt             

Del 6  Miljö

Del 7  Aktivitet och meningsfull syssla

Del 8  Anhörigsamarbete     

Del 9  Demens och sexualitet

Del 10 Hot och våld  

Mellan varje del tillkommer en arbetsuppgift kring aktuellt ämne där man vid nästkommande utbildningstillfälle reflekterar och diskuterar ämnet på verksamhetsnivå, i syfte att förbättra det dagliga arbetet och därigenom kvalitetssäkra vården för den enskilde.

Låter detta intressant?

Kontakta oss på demensteamet@vasteras.se så berättar vi mer!