Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Samtalsgrupp för dig som har en demenssjukdom

Sedan våren 2019 håller vi i en samtalsgrupp för personer som har en demenssjukdom och som vill träffa andra i liknande situation.

Vi letar nu efter nya deltagare för att kunna starta en ny grupp.

Är du nyfiken och vill veta mer. Ta gärna kontakt med oss så kan vi träffas och berätta mer! Här hittar du informationsbladet!