Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Samtalsgrupp för dig som har en demenssjukdom

Vi anordnar samtalsgrupper för personer som har en demenssjukdom och som vill träffa andra i liknande situation.

Vi träffas 1,5 timme varannan vecka, fikar och umgås. Samtalen handlar om tankar kring sjukdomen, erfarenheter och råd utbyts mellan deltagarna. Det pratas inte bara om sjukdomen utan allt möjligt kan komma upp, även en hel del skratt. Vi har trevligt helt enkelt! Deltagarna uttrycker att det är trevligt att träffa andra som är i en liknande situation.

På efterfrågan från deltagarna har vi varit på studiebesök och bjudit in gäster. Vi har t ex besökt Hjälpmedelscentrum för att få information om de hjälpmedel som finns inom kognition och vi har varit på Gryta Demenscentrums dagverksamhet för att få veta vad en dagverksamhet är. Vi har bjudit in en överläkare från Geriatriska mottagningen i Västerås, han fick berätta om demenssjukdomarna och svara på deltagarnas frågor.

Är du nyfiken och vill veta mer? Maila gärna oss på demensteamet@vasteras.se så kan vi berätta mer.