Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Övriga utbildningar

______________________________________________________________________________

Navigeringskurs för Dig som är anhörig till en person med demenssjukdom

Vill Du gå en navigeringskurs för att lära dig mer om demensområdet? Anhörigstöd och Demensteamet anordnar regelbundet navigeringskurser för dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Kursen är uppbyggd på fyra föreläsningstillfällen om två timmar med två veckor mellan varje tillfälle.

Om du är intresserad att delta, skicka gärna ett mail till anhorigstod@vasteras.se


Utbildningar på Habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum i Västerås erbjuder intressanta föreläsningar inom området intellektuella funktionsnedsättningar.

Klicka här för att komma till föreläsningarna »


Region Västmanlands utbildningskatalog

Lärcentrum är en kompetensplats för regionens,  kommunens och andra verksamheters medarbetare.

Klicka här för att komma till Lärcentrums utbildningskatalog »