Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Övriga utbildningar

RUDAS-S, ett kognitivt screeninginstrument vid minnesutredningar

Studier visar att testning med RUDAS ger mindre påverkan på testresultaten vid kortare skolgång eller vid annat modersmål än svenska då tolkbehov föreligger. Testet innehåller 6 delar och undersöker minne, omdöme, kroppsorientering, praktisk förmåga, visuokonstruktion och språklig förmåga.

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter eller annan personal som arbetar med basala minnesutredningar vid misstänkt kognitiv svikt.

Plats: Lärcentrum, ing. 40, Västmanlands sjukhus, Västerås

När: Torsdag 8 februari alt. torsdag 19 april, kl. 08:30-12:00

Medverkande och ansvarig: Anne Sjöblom, distriktssköterska, verksamhetsutvecklare, Äldrevårdsteamet, Västerås

Klicka här för att komma till inbjudan »

______________________________________________________________________________________________________________

Utbildningar på Habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum i Västerås erbjuder intressanta föreläsningar inom området intellektuella funktionsnedsättningar.

Klicka här för att komma till aktivitetskatalogen »