Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Övriga utbildningar

Utbildningar på Habiliteringscentrum 

Habiliteringscentrum i Västerås erbjuder intressanta föreläsningar inom området intellektuella funktionsnedsättningar.

Klicka här för att komma till aktivitetskatalogen »


MMSE-SR-Demenskunskap

En halvdagsutbildning för läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter som arbetar med minnesutredningar samt uppföljningar och som önskar få ökad kunskap, teoretiskt och praktiskt, i att använda MMSE-SR och Klocktest.

Klicka här för att komma till Lärcentrums inbjudan »

_______________________________________________________________________________________

RUDAS – ett kognitivt screeninginstrument vid demensutredning

Nu finns det möjlighet för dig som är delaktig i demensutredningar att få kunskap om RUDAS, ett screeningverktyg  när personen har kortare skolgång eller annat modersmål än svenska.  

Klicka här för att komma till Lärcentrums inbjudan »