Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Övriga utbildningar

Demensutredning med fokus på MMSE-SR, klocktest och RUDAS

Är du sjuksköterska eller arbetsterapeut och behöver mer kunskap om demensutredning och de kognitiva testerna?

Nu erbjuder vi en kostnadsfri halvdag om basal demensutredning enligt Västmanlandsmodellen med fokus på de kognitiva testerna MMSE-SR, klocktest och RUDAS. Du får mer kunskap om testerna och får en möjlighet att öva tillsammans med andra.

Skicka gärna ett mail till demensteamet@vasteras.se för intresseanmälan.

______________________________________________________________________________

Navigeringskurs för Dig som är anhörig till en person med demenssjukdom

Vill Du gå en navigeringskurs för att lära dig mer om demensområdet? Anhörigstöd och Demensteamet anordnar regelbundet navigeringskurser för dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Kursen är uppbyggd på fyra föreläsningstillfällen om två timmar med två veckor mellan varje tillfälle.

Om du är intresserad att delta, skicka gärna ett mail till anhorigstod@vasteras.se

Klicka här för att ta del av inbjudan »


Utbildningar på Habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum i Västerås erbjuder intressanta föreläsningar inom området intellektuella funktionsnedsättningar.

Klicka här för att komma till föreläsningarna »


Region Västmanlands utbildningskatalog

Lärcentrum är en kompetensplats för regionens,  kommunens och andra verksamheters medarbetare.

Klicka här för att komma till Lärcentrums utbildningskatalog »