Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Övriga utbildningar

Återträff för BPSD-administratörer

Välkommen på en länsövergripande återträff för dig som har gått 2-dagars utbildning i BPSD-registret. 

Klicka här för att komma till inbjudan »

________________________________________________________________________________________________________________________

Du som arbetar på dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Välkommen på en inspirerande föreläsning om demens och BPSD varvad med reflektion och diskussion. 

Klicka här för att komma till inbjudan »

 


Utbildningar på Habiliteringscentrum 

Habiliteringscentrum i Västerås erbjuder intressanta föreläsningar inom området intellektuella funktionsnedsättningar.

Klicka här för att komma till aktivitetskatalogen »


RUDAS – ett kognitivt screeninginstrument vid demensutredning

Nu finns det möjlighet för dig som är delaktig i demensutredningar att få kunskap om RUDAS, ett screeningverktyg  när personen har kortare skolgång eller annat modersmål än svenska.  

Klicka här för att komma till Lärcentrums inbjudan »