Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Övriga utbildningar

Demens och existentiella behov vid palliativ vård

En utbildningsdag för personal inom vård och omsorg som vill få en fördjupad förståelse för palliativ vård vid demens och om existentiella behov vid palliativ vård. Anordnas av Betaniastiftelsen och kostar 1180 kr exkl. moms. För program och information om hur du anmäler dig, klicka här »

____________________________________________________________________________________________

RUDAS-S, ett kognitivt screeninginstrument vid minnesutredningar

Studier visar att testning med RUDAS ger mindre påverkan på testresultaten vid kortare skolgång eller vid annat modersmål än svenska då tolkbehov föreligger. Testet innehåller 6 delar och undersöker minne, omdöme, kroppsorientering, praktisk förmåga, visuokonstruktion och språklig förmåga.

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter eller annan personal som arbetar med basala minnesutredningar vid misstänkt kognitiv svikt.

Plats: Lärcentrum, ing. 40, Västmanlands sjukhus, Västerås

Tid: Tisdag 10 oktober kl. 9-16 ELLER Torsdag 7 december kl. 9-16

Medverkande och ansvarig: Anne Sjöblom, distriktssköterska, verksamhetsutvecklare, Äldrevårdsteamet, Västerås

Klicka här för att komma till inbjudan »

______________________________________________________________________________________________________________

Utbildningar på Habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum i Västerås erbjuder intressanta föreläsningar inom området intellektuella funktionsnedsättningar.

Klicka här för att komma till aktivitetskatalogen »