Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Övriga utbildningar

______________________________________________________________________________

”Vad betyder och innebär sjukdomen för den som drabbas?”

Anhörigstöd och Demensteamet anordnar regelbundet föreläsningar för dig som är anhörig till någon som har en demenssjukdom. En föreläsning kring de vanligaste demenssjukdomarna, vilka specifika symtom som är knutna till respektive sjukdom samt hur du kan bemöta olika utmanande beteenden som kan uppkomma under sjukdomsförloppet. 

Om du är intresserad av att delta, skicka gärna ett mail till anhorigstod@vasteras.se eller ta kontakt med kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25


Utbildningar på Habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum i Västerås erbjuder intressanta föreläsningar inom området intellektuella funktionsnedsättningar.

Klicka här för att komma till föreläsningarna »


Region Västmanlands utbildningskatalog

Lärcentrum är en kompetensplats för regionens,  kommunens och andra verksamheters medarbetare.

Klicka här för att komma till Lärcentrums utbildningskatalog »