Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Stjärnmärkt

Vad är Stjärnmärkt?

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum. Den vänder sig till hemtjänstenheter, särskilda boenden, dagverksamheter och till biståndshandläggare. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.

Vad innehåller utbildningsmodellen?

Utbildningsmodellen omfattar fyra reflektionstillfällen. Inför varje tillfälle ska deltagarna förbereda sig genom att gå en webbutbildning och göra en hemuppgift. De webbutbildningar som används är Demens ABC, Demens ABC plus och Nollvision.

När får arbetsplatsen kalla sig Stjärnmärkt?

När minst 80 % av personalen genomfört de fyra utbildningsstegen och arbetsplatsen arbetar utifrån utbildningsmodellens intentioner tilldelas den diplomet Stjärnmärkt. Stjärnmärkningen omprövas varje år.

Låter detta intressant?

Kontakta oss på demensteamet@vasteras.se så berättar vi mer!

Du kan även läsa mer om Stjärnmärkt på stjarnmarkt.se