Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Stjärnmärkt

Vad är Stjärnmärkt?

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum. Den vänder sig till hemtjänstenheter, särskilda boenden, dagverksamheter och till biståndshandläggare. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.

Vad innehåller utbildningsmodellen?

Utbildningsmodellen omfattar fyra reflektionstillfällen. Inför varje tillfälle ska deltagarna förbereda sig genom att gå en webbutbildning och göra en hemuppgift. De webbutbildningar som används är Demens ABC, Demens ABC plus och Nollvision.

När får arbetsplatsen kalla sig Stjärnmärkt?

När minst 80 % av personalen genomfört de fyra utbildningsstegen och arbetsplatsen arbetar utifrån utbildningsmodellens intentioner tilldelas den diplomet Stjärnmärkt. Stjärnmärkningen omprövas varje år.

Vilka är Stjärnmärkta i Västerås?

Hagalidsgårdens äldreboende har nu, som det första särskilda boendet i Västerås, blivit en Stjärnmärkt enhet. Det innebär att mer än 80 % av medarbetarna har deltagit på 4 reflektionsträffar á 3 timmar och genomfört webbutbildningarna Demens ABC, Demens ABC Plus och Nollvision. Enheten har även börjat arbeta med Checklista demens, kvalitetsregistret SveDem, en arbetspolicy utifrån Nollvision samt valt ett utvecklingsområde. Grattis!

Verksamhetschef Yulia Felix tillsammans med stolta medarbetare från Hagalidsgården som firar att de har blivit en Stjärnmärkt enhet.

Nu kan även Attendos hemtjänst på område 7 titulera sig som en Stjärnmärkt enhet, stort grattis!

Enhetsdiplomet för Attendo hemtjänst område 7 togs emot av en av medarbetarna på ett smittsäkert sätt. Grattis igen!

Björkbackens äldreboende som drivs av Norlandia kan även de titulera sig som en Stjärnmärkt enhet. De har fullgjort alla steg i utbildningsmodellen från Svenskt Demenscentrum och har nu goda kunskaper kring personcentrerad demensvård. Grattis!

Här överlämnar Caroline i Demensteamet över Björkbackens enhetsdiplom!

Parkgården i Tillberga har nu fått diplom som bevis att de är en Stjärnmärkt enhet!

Här ser du en del av medarbetarna som har mottagit individuella diplom och ett enhetsdiplom!

Även Vallonens äldreboende och Mälarhems äldreboende är nu Stjärnmärkta!

I Västerås stad har biståndshandläggarna på Biståndsenheten för äldre gått utbildningens tre steg och fått individuella diplom. Det har även medarbetarna på Hälso- och sjukvårdsenheten gjort.

Några glada medarbetare från Biståndsenheten äldre som får individuella diplom.
Delar av Hälso- och sjukvårdsenheten vid diplomeringen.

Låter detta intressant?

Kontakta oss på demensteamet@vasteras.se så berättar vi mer!

Du kan även läsa mer om Stjärnmärkt på stjarnmarkt.se