Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

2018/04/26
av Demensteamet
Inga kommentarer

Inspirationsträffar för BPSD-administratörer!

Nu är vårens inspirationstillfällen genomförda och vilka härliga dagar vi haft med er som var på plats! Ca 60 BPSD-administratörer från olika boenden i Västerås har deltagit, majoriteten undersköterskor men även en handfull sjuksköterskor.

Vi har pratat på som vanligt och ni fick förmånen att lyssna på Trumslagarbacken när de berättade om sitt arbete för att förbättra för personen med demenssjukdom både med demensutredning, symtomlindrande läkemedel och miljöåtgärder, allt för att lindra BPSD.

Tårtan var både stoor och god!  Quizet var himla kul att se er så engagerade i, kommer ni ihåg webbadressen om ni vill göra egna quiz? Här kommer den annars » kahoot.com

Bemötande var det ämne som genomsyrade dagarna och där bidrog ni verkligen med era reflektioner till diskussionsfilmen och gruppuppgifterna. Klicka på bilden bredvid för att ta del av exempel på innehåll att fundera kring när ni skriver en bemötandeplan.

Åter igen ett stort tack! Det är så berikande och inspirerande att få träffa er alla! Och ännu roligare att få alla era positiva reflektioner kring arbetet med BPSD-registret! Lapparna sitter nu på väggen bredvid våra skrivbord! 🙂 

Klicka på länken för att ta del av det material som fanns på ”smörgåsborden” »

//Lotta och Caroline

De stoora och goda tårtorna! Tack AMA-bageri!

Engagerade administratörer från Gryta demenscentrum!

Administratörer från Fatburens äldreboende

Vallonens administratörer i samtal om bemötande

Administratörer från Södergårdens äldreboende och Marie från Rösegården

 

Smörgåsbord med bra material

Material från BPSD-registret och Svenskt Demenscentrum

Läsvärt material

Faktablad om demensdiagnoser

 

 

 

 

Positiva reflektioner om arbetssättet med BPSD-registret!

Vinstpåsen! 🙂

Vinnaren dag 2 på quizet! Marie på Rösegården!

2018/04/13
av Demensteamet
Inga kommentarer

Kompetenshöjning inom demens!

Hej!

Igår föreläste vi för studenter på Mälardalens högskola på den fristående kursen ”Demens och psykisk ohälsa hos äldre” på grund- och avancerad nivå. Dagen genomsyrades av de Nationella riktlinjerna vid demenssjukdom och olika områden diskuterades utifrån vår berättelse om Gunnar som drabbades av en demenssjukdom.

Förmiddagen ägnades åt demensutredningens olika delar med fokus på de kognitiva testerna som nämns i riktlinjerna; MMSE, MoCA och RUDAS. De fick även prova på att göra ett av de kognitiva testen på varandra för att få en känsla hur det kan upplevas att vara i en testsituation och reflektera hur andra faktorer kan påverka resultatet som t ex miljön man befinner sig i eller om man har sovit dåligt på natten.

Eftermiddagen fokuserades på BPSD och arbetssättet med BPSD-registret. Studenterna fick göra en personregistrering på vårt fallexempel Gunnar som vi sedan tillsammans skrev in i registrets testdatabas. Det var verkligen imponerade hur studenterna med lust och engagemang satte sig in i Gunnars situation utifrån den skrivna texten och hade långa diskussioner vilka åtgärder som behövdes sättas in för att han ska må bättre. Inspirerande!

Här kan du läsa mer om kursen på grundnivå » och här på avancerad nivå »

Just denna kurs kommer att gå på Mälardalens högskola igen våren 2019. Men gå in på antagning.se redan nu för att hitta en kurs som passar dig. Och du, sista datum att anmäla sig till höstens kurser är på måndag 16 april.

Trevlig helg önskar Demensteamet!

2018/03/28
av Demensteamet
Inga kommentarer

Handledning

Inom demensvården finns ett stort behov av handledning och ökad kunskap om bemötande samt förståelse om hur mitt bemötande påverkar personen med demenssjukdom. I veckan har jag varit på ett par handledningstillfällen och träffat vårdpersonal i olika yrkeskategorier. Handledningen handlar mycket om att lyssna och diskutera med personalen samt bidra med konkreta tips och råd. Det kan gälla svårigheter i vardagen kring att få tillåtelse att hjälpa personen med t ex hygien eller allmänna frågor kring BPSD och bemötande. Många gånger behöver det multiprofessionella teamet samlas eftersom svårigheterna kan vara komplexa.

Handledning för vårdpersonal syftar bland annat till att bygga upp kompetensen och öka förståelsen samt bidra till att vården och omsorgen förbättras. Handledning behövs ofta kontinuerligt.

I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom rekommenderas att vård- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom får långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning i personcentrerad vård och omsorg och i bemötande av personer med demenssjukdom.

Har ni behov av handledning, så är ni välkomna att kontakta oss!

Mvh Lotta och Caroline

2018/03/23
av Demensteamet
Inga kommentarer

Nätverksträff för minnessjuksköterskor

I veckan var jag tillsammans med Anhörigstöd inbjudna till en nätverksträff för Västmanlands minnessjuksköterskor i primärvården.  Jag presenterade lite kortfattat Demensteamets verksamhet för att sedan lämna över till mina kolleger Mona och Elin som presenterade hur anhörigstödet ser ut i Västerås stad, vad de kan erbjuda och vad som är på gång.

I Västerås stad har vi ett fantastiskt anhörigstöd som verkligen vill nå ut till alla anhöriga som har en närstående som t ex har en demenssjukdom. Så du som arbetar för eller möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga – informera om att det finns ett anhörigstöd, eller som Elin sa ”be att få lämna kontaktuppgifterna till oss, namn och telefonnummer så tar vi kontakt omgående”. Du kan enkelt maila kontaktuppgifterna till: Anhorigstod@vasteras.se

Ta tillvara på det tipset och bidra till att fler anhöriga får möjlighet till anhörigstöd.

Ha en fin dag !

Lotta

 

 

 

 

 

2018/03/09
av Demensteamet
Inga kommentarer

Äntligen!

Nu har Du som arbetar med personer som har intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) möjlighet att få mer kunskap om just utvecklingsstörning, åldrande och demens. För såklart blir även personer med intellektuell funktionsnedsättning äldre och kan drabbas av olika sjukdomar, till exempel demenssjukdom.

Igår lanserades den första delen i ett efterlängtat kunskapsstöd som har tagits fram av FUB och Svenskt Demenscentrum med medel från Arvsfonden. Kunskapsstödet innehåller en webbutbildning för personal och en handbok. Materialet vänder sig främst till personal som arbetar på gruppbostäder, servicebostäder och dagliga verksamheter inom LSS. Men även anhöriga kan ha nytta av att göra utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri och kräver inga förkunskaper. Tänk vilken möjlighet!

Om en månad lanseras även en webbutbildning som är riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning. För såklart behöver personen som åldras få vara delaktig sitt åldrande. Vi återkommer med mer information om denna efter att den lanserats 14 april.

Klicka här för att läsa mer om kunskapsstödet, läsa handboken och komma till webbutbildningen »

Så prata med din chef redan idag hur din arbetsplats kan använda er av detta nya kunskapsstöd.  Självklart kan ni höra er till oss om ni vill ha vårt stöd. Kanske göra webbutbildningen tillsammans med oss och då få möjlighet till reflektion? Hör bara av er så gör vi ett upplägg som passar just er.

Trevlig helg när den kommer!

Caroline & Lotta

2018/03/01
av Demensteamet
Inga kommentarer

Föreläsning på Skallbergets servicehus

Hej!

I kyla och blåst tog vi igår varsin cykel och trampade upp till Skallbergets servicehus. Det var några veckor sedan vi var där förra gången och föreläste. Nu var det dags att träffa det andra gänget undersköterskor och chef för att ge dem lite ny kunskap och idéer kring bemötande vid demenssjukdom. En personalgrupp med mycket erfarenhet och reflektioner gjorde att timmen vi hade till vårt förfogade gick snabbt.

Vad pratade vi om idag? Vi inledde med att prata om vikten av en demensutredning om personen uppvisar symtom. Vi pratade vidare om vad demenssjukdom är och hur det kan påverka personen samt hur vi kan lindra demenssjukdom där fokus ligger på personcentrerad vård. Sedan pratade vi om BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens), hur viktigt det är att hitta orsaken till symtomen vi ser och hur vi med en personcentrerad bemötandeplan och vårdåtgärder kan lindra symtomen och göra livet bättre för personen med demenssjukdom. Till vår hjälp använder vi såklart BPSD-registret.

Tycker du att detta låter intressant? Skulle du också vilja att vi kommer till din verksamhet för att föreläsa? Gör då som Skallbergets servicehus och boka in oss på exempelvis en arbetsplatsträff. Vi skräddarsyr föreläsningen utifrån era specifika behov. Det är bara att höra av dig om din verksamhet finns inom Västerås Stad!

Ha nu en fin dag i kylan med tankar om att våren snart är på ingång! 🙂

// Caroline & Lotta

2018/02/22
av Demensteamet
Inga kommentarer

RUDAS

Hej!

Till alla er som arbetar med att göra demensutredningar och idag använder MMSE för bedömning av kognitiva funktioner. Ni har säkert uppmärksammat att MMSE inte fungerar att använda på alla personer, t.ex. om personen har annat modersmål än svenska, annan kulturell bakgrund eller har en lägre utbildningsnivå. Nu finns ett alternativ, RUDAS (The Rowland Universal Dementia Assessment Scale) som är ett mångkulturellt kognitivt bedömningsinstrument.

Enligt Socialstyrelsens  uppdaterade Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bör RUDAS erbjudas som en del i en basal demensutredning av personer med misstänkt demenssjukdom och annat modersmål än svenska eller annan kulturell bakgrund. I dessa fall är RUDAS ett bättre alternativ än MMSE eftersom det påverkas mindre av testpersonens språk, kultur och utbildningsnivå.

Ser Du behov av att använda RUDAS i Din verksamhet? Anmäl dig då till den halvdagsutbildning som Region Västmanland anordnar. Det finns ett tillfälle kvar under våren, den 19 april. Klicka här för att läsa mer och komma till inbjudan »

Om du vill kika på instrumentet och se en instruktionsfilm kan du gå in här »

Skicka gärna oss ett mail när du använt instrumentet så vi får höra hur det fungerar i praktiken.

Ha en fin dag hälsar

Caroline och Lotta

 

2018/02/15
av Demensteamet
Inga kommentarer

Anhöriga behöver ditt stöd och din kunskap

Du som är vårdpersonal inom hemtjänst eller på ett särskilt boende kan vara ett bra stöd för den som är anhörig. Det blir du genom att du skapar en bra relation till den anhörige. Genom att se och bekräfta den anhörige, bjuda in den anhörige att vara delaktig i så mycket den önskar och får samt lyssna på och ta tillvara på de tips och råd du kan få kring den demenssjuke.

1543645-portrait-grandfather-granddaughterDela med dig av din kunskap till den anhörige; om demens, bemötande, BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens), vikten av levnadsberättelsen och sprid även kunskap om vart den anhörige kan vända sig för att få mer kunskap och information. 

I Västerås stad finns Anhörigstöd som ger stöd på olika sätt till anhöriga, t ex genom information, enskilda samtal och möjlighet att träffa andra anhöriga. Önskar den anhörige stöd via nätet finns En bra plats. Det finns även en bra hemsida som heter Svenskt Demenscentrum , där det finns mycket information och en webbutbildning för anhöriga. 

Du som vårdpersonal kan verkligen göra skillnad för den anhörige genom att vara tydlig med din information, skapa trygghet och visa att du är tillgänglig även för dem. 

Var rädda om er och varandra.

Mvh Lotta och Caroline

 

 

2018/01/26
av Demensteamet
Inga kommentarer

Vårdarsång

Hej på er! 

Det var ett tag sen sist. Nu är demensteamets verksamhet i full gång igen. I veckan har vi haft administratörsutbildning i BPSD-registret. Det är alltid lika roligt och inspirerande att träffa engagerad personal som arbetar i kommunens särskilda boenden. Sång och musik är en vårdåtgärd i BPSD-registret som vi vet kan minska BPSD. Vi tänkte därför ägna årets första inlägg till några tankar om vårdarsång och förhoppningsvis inspirera er att prova. 

Har du provat att sjunga i någon omvårdnadssituation? Om inte, prova att göra det. Det kan göra att det går lättare för dig att få t ex hjälpa en person att tvätta av sig eller borsta tänderna. Var inte rädd för att du inte kan sjunga, det kan räcka med att nynna och gärna en taktfast visa som är bekant för personen. 

Vårdarsång innebär att du sjunger för eller tillsammans med personen med demenssjukdom. Det kan användas till exempel i samband med morgonhygienen, när personen ska duscha eller vid förflyttning. Det leder till att personen blir närvarande i situationen, medverkar i omvårdnadsmomentet, lyfter blicken och uttrycker sig klart. När vårdarsång används blir personens kommunikativa förmågor stärkta.

Det är häftigt att uppleva när det med sångens hjälp gör att det plötsligt bara fungerar i en aktivitet som tidigare varit svår. När promenaden till matsalen bara fungerar eller när duschen blir ett tillfälle för njutning istället för bara jobbigt. Allt vi gör är att byta ut våra välmenade instruktioner till en sång som personen kan relatera till. Enkelt när det fungerar, så testa! 

Dela gärna med dig av dina erfarenheter av att använda musiken i omvårdnaden som en kommentar till detta inlägg. Ju mer vi kan dela med oss till varandra desto bättre! 

Här kan du läsa mer om vårdarsång » 

Vi hörs!

Caroline & Lotta

2017/11/23
av Demensteamet
Inga kommentarer

BPSD-utbildningar 2018

Tänk att det redan är slutet av november. Året har gått så fort och vi har hunnit med en hel del. Under 2017 har vi haft möjlighet att erbjuda sex utbildningstillfällen i BPSD-registret, vilket innebär att ca 60 personer har blivit utbildade BPSD-administratörer i år.

Nu pågår planeringen för nästa år, 2018. Vi planerar bland annat in utbildningstillfällen för administratörer i BPSD-registret. Nästa år kommer vi byta utbildningslokal från Stadshuset till Nygårdsgatan. Vi har en jättefin utbildningslokal här och kommer kunna erbjuda några fler platser till varje tillfälle. Du som är chef eller hälso- och sjukvårdspersonal och vet med er att ni inte har gått utbildningen, kom ihåg ni är viktiga för att arbetssättet ska fungera. Även utvalda undersköterskor ska vara administratörer, så se över hur behovet ser ut på ert boende.

Tänk om vi kunde få ansvariga läkare, som har avtal med det boende du arbetar på, att också gå administratörsutbildningen. Det är ett bra sätt för läkaren att få kunskap om BPSD och öka delaktigheten i arbetssättet med BPSD-registret. Därför har vi skickat en inbjudan till dem också!

Här hittar du inbjudan till vårens första tillfälle »  BPSD-utbildning januari 2018

Välkomna med er anmälan och ha en fortsatt bra dag!

Mvh Lotta & Caroline