Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

2018/08/24
av Demensteamet
Inga kommentarer

Hej allihopa!

Nu är vi äntligen igång igen!

Tillfällen för administratörsutbildning i BPSD-registret fylls på med deltagare och ytterligare tillfällen erbjuds, äldreboenden och hemtjänstområden bokar in oss för stöd, handledning, föreläsning och riktade föreläsningar erbjuds för specifika målgrupper som exempelvis till personal på dagverksamhet för personer med demenssjukdom och anhöriga till personer med demenssjukdom. 

Gå in och ta del av det som erbjuds under ”Utbildningar” här på vår hemsida, så att du inte missar något! 

Och du som är utbildad BPSD-administratör! Boka in 14 eller 15 november i din kalender för då är det återträff som gäller! Vi kan utlova storfrämmande från Malmö… 🙂

Ha det bra! //Lotta och Caroline

2018/05/31
av Demensteamet
Inga kommentarer

Ögonblick att minnas – film för levande samtal

Ni vet, känslan när man ser en riktigt bra film! Känslan blir oftast ännu starkare om filmen utspelar sig i en tid man minns väl. Ni vet, när kläderna på filmen är desamma som man själv hade på sig eller när man skrattar igenkännande till frisyrer, glasögon och tänker ”Såg vi verkligen ut sådär?!”

Nu finns det korta filmer framtagna som anpassade för personer som har en demenssjukdom. I  filmerna finns miljöer och detaljer från barn- och ungdomsåren. Projektet Ögonblick att minnas går ut på att väcka minnen och ögonblick till liv hos personer med demens. Att få möjlighet att minnas och berätta för andra om det som kommer upp, mår alla bra av. Tanken är att personal eller anhörig ser filmen tillsammans med personer med demenssjukdom och därefter har ett gemensamt samtal.

Filmerna och handledning finns att hämta här eller så kan ni kostnadsfritt beställa filmerna på DVD med tryckt handledning genom att maila info@mobiladok.se

Ögonblick att minnas – film för levande samtal görs i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och med stöd av Arvsfonden och Längmanska Kulturfonden.

Så ta nu chansen att använda detta material som vi tror kommer ge er många fina stunder tillsammans!

Solen fortsätter att skina, fantastiskt tycker vi!

Hälsningar från Caroline och Lotta

2018/05/09
av Demensteamet
Inga kommentarer

En personcentrerad bemötandeplan!

Förra veckan träffade vi en personalgrupp som vi föreläste för om en specifik demensdiagnos. Tillsammans gjorde vi sedan en personregistrering i BPSD-registret för att se vilka BPSD-symtom personen hade. Sedan analyserades vad som kunde orsaka dessa och där kom de fram till att t ex sömn och smärta kunde vara orsak. En tydlig bemötandeplan skrevs ner, där vi utgick från att ”vem som helst” skulle kunna bemöta personen utifrån det som var nedskrivet. Vi fick fylla på planen några gånger för att tydliggöra den ytterligare. Från att de hade en bemötandeplan som var mer generell landade vi i en väldigt personcentrerad bemötandeplan.

Kan någon, som aldrig träffat personen, bemöta personen på rätt/lämpligast sätt utifrån vad som står i bemötandeplanen? Det kan vara ett bra sätt att tänka så när ni skriver bemötandeplanen för att få den så tydlig som möjligt.

 Sedan togs några få åtgärder fram för att åtgärda det som framkom i analysen. Teamet tyckte att det var ett bra sätt att få handledning på och planerade att följa upp genom att göra en ny personregistrering om ca 6 veckor.

Vill ni att vi kommer till er är ni välkomna att höra av er!

//Lotta och Caroline

2018/04/26
av Demensteamet
Inga kommentarer

Inspirationsträffar för BPSD-administratörer!

Nu är vårens inspirationstillfällen genomförda och vilka härliga dagar vi haft med er som var på plats! Ca 60 BPSD-administratörer från olika boenden i Västerås har deltagit, majoriteten undersköterskor men även en handfull sjuksköterskor.

Vi har pratat på som vanligt och ni fick förmånen att lyssna på Trumslagarbacken när de berättade om sitt arbete för att förbättra för personen med demenssjukdom både med demensutredning, symtomlindrande läkemedel och miljöåtgärder, allt för att lindra BPSD.

Tårtan var både stoor och god!  Quizet var himla kul att se er så engagerade i, kommer ni ihåg webbadressen om ni vill göra egna quiz? Här kommer den annars » kahoot.com

Bemötande var det ämne som genomsyrade dagarna och där bidrog ni verkligen med era reflektioner till diskussionsfilmen och gruppuppgifterna. Klicka på bilden bredvid för att ta del av exempel på innehåll att fundera kring när ni skriver en bemötandeplan.

Åter igen ett stort tack! Det är så berikande och inspirerande att få träffa er alla! Och ännu roligare att få alla era positiva reflektioner kring arbetet med BPSD-registret! Lapparna sitter nu på väggen bredvid våra skrivbord! 🙂 

Klicka på länken för att ta del av det material som fanns på ”smörgåsborden” »

//Lotta och Caroline

De stoora och goda tårtorna! Tack AMA-bageri!

Engagerade administratörer från Gryta demenscentrum!

Administratörer från Fatburens äldreboende

Vallonens administratörer i samtal om bemötande

Administratörer från Södergårdens äldreboende och Marie från Rösegården

 

Smörgåsbord med bra material

Material från BPSD-registret och Svenskt Demenscentrum

Läsvärt material

Faktablad om demensdiagnoser

 

 

 

 

Positiva reflektioner om arbetssättet med BPSD-registret!

Vinstpåsen! 🙂

Vinnaren dag 2 på quizet! Marie på Rösegården!

2018/04/13
av Demensteamet
Inga kommentarer

Kompetenshöjning inom demens!

Hej!

Igår föreläste vi för studenter på Mälardalens högskola på den fristående kursen ”Demens och psykisk ohälsa hos äldre” på grund- och avancerad nivå. Dagen genomsyrades av de Nationella riktlinjerna vid demenssjukdom och olika områden diskuterades utifrån vår berättelse om Gunnar som drabbades av en demenssjukdom.

Förmiddagen ägnades åt demensutredningens olika delar med fokus på de kognitiva testerna som nämns i riktlinjerna; MMSE, MoCA och RUDAS. De fick även prova på att göra ett av de kognitiva testen på varandra för att få en känsla hur det kan upplevas att vara i en testsituation och reflektera hur andra faktorer kan påverka resultatet som t ex miljön man befinner sig i eller om man har sovit dåligt på natten.

Eftermiddagen fokuserades på BPSD och arbetssättet med BPSD-registret. Studenterna fick göra en personregistrering på vårt fallexempel Gunnar som vi sedan tillsammans skrev in i registrets testdatabas. Det var verkligen imponerade hur studenterna med lust och engagemang satte sig in i Gunnars situation utifrån den skrivna texten och hade långa diskussioner vilka åtgärder som behövdes sättas in för att han ska må bättre. Inspirerande!

Här kan du läsa mer om kursen på grundnivå » och här på avancerad nivå »

Just denna kurs kommer att gå på Mälardalens högskola igen våren 2019. Men gå in på antagning.se redan nu för att hitta en kurs som passar dig. Och du, sista datum att anmäla sig till höstens kurser är på måndag 16 april.

Trevlig helg önskar Demensteamet!

2018/03/28
av Demensteamet
Inga kommentarer

Handledning

Inom demensvården finns ett stort behov av handledning och ökad kunskap om bemötande samt förståelse om hur mitt bemötande påverkar personen med demenssjukdom. I veckan har jag varit på ett par handledningstillfällen och träffat vårdpersonal i olika yrkeskategorier. Handledningen handlar mycket om att lyssna och diskutera med personalen samt bidra med konkreta tips och råd. Det kan gälla svårigheter i vardagen kring att få tillåtelse att hjälpa personen med t ex hygien eller allmänna frågor kring BPSD och bemötande. Många gånger behöver det multiprofessionella teamet samlas eftersom svårigheterna kan vara komplexa.

Handledning för vårdpersonal syftar bland annat till att bygga upp kompetensen och öka förståelsen samt bidra till att vården och omsorgen förbättras. Handledning behövs ofta kontinuerligt.

I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom rekommenderas att vård- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom får långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning i personcentrerad vård och omsorg och i bemötande av personer med demenssjukdom.

Har ni behov av handledning, så är ni välkomna att kontakta oss!

Mvh Lotta och Caroline

2018/03/23
av Demensteamet
Inga kommentarer

Nätverksträff för minnessjuksköterskor

I veckan var jag tillsammans med Anhörigstöd inbjudna till en nätverksträff för Västmanlands minnessjuksköterskor i primärvården.  Jag presenterade lite kortfattat Demensteamets verksamhet för att sedan lämna över till mina kolleger Mona och Elin som presenterade hur anhörigstödet ser ut i Västerås stad, vad de kan erbjuda och vad som är på gång.

I Västerås stad har vi ett fantastiskt anhörigstöd som verkligen vill nå ut till alla anhöriga som har en närstående som t ex har en demenssjukdom. Så du som arbetar för eller möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga – informera om att det finns ett anhörigstöd, eller som Elin sa ”be att få lämna kontaktuppgifterna till oss, namn och telefonnummer så tar vi kontakt omgående”. Du kan enkelt maila kontaktuppgifterna till: Anhorigstod@vasteras.se

Ta tillvara på det tipset och bidra till att fler anhöriga får möjlighet till anhörigstöd.

Ha en fin dag !

Lotta

 

 

 

 

 

2018/03/09
av Demensteamet
Inga kommentarer

Äntligen!

Nu har Du som arbetar med personer som har intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) möjlighet att få mer kunskap om just utvecklingsstörning, åldrande och demens. För såklart blir även personer med intellektuell funktionsnedsättning äldre och kan drabbas av olika sjukdomar, till exempel demenssjukdom.

Igår lanserades den första delen i ett efterlängtat kunskapsstöd som har tagits fram av FUB och Svenskt Demenscentrum med medel från Arvsfonden. Kunskapsstödet innehåller en webbutbildning för personal och en handbok. Materialet vänder sig främst till personal som arbetar på gruppbostäder, servicebostäder och dagliga verksamheter inom LSS. Men även anhöriga kan ha nytta av att göra utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri och kräver inga förkunskaper. Tänk vilken möjlighet!

Om en månad lanseras även en webbutbildning som är riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning. För såklart behöver personen som åldras få vara delaktig sitt åldrande. Vi återkommer med mer information om denna efter att den lanserats 14 april.

Klicka här för att läsa mer om kunskapsstödet, läsa handboken och komma till webbutbildningen »

Så prata med din chef redan idag hur din arbetsplats kan använda er av detta nya kunskapsstöd.  Självklart kan ni höra er till oss om ni vill ha vårt stöd. Kanske göra webbutbildningen tillsammans med oss och då få möjlighet till reflektion? Hör bara av er så gör vi ett upplägg som passar just er.

Trevlig helg när den kommer!

Caroline & Lotta

2018/03/01
av Demensteamet
Inga kommentarer

Föreläsning på Skallbergets servicehus

Hej!

I kyla och blåst tog vi igår varsin cykel och trampade upp till Skallbergets servicehus. Det var några veckor sedan vi var där förra gången och föreläste. Nu var det dags att träffa det andra gänget undersköterskor och chef för att ge dem lite ny kunskap och idéer kring bemötande vid demenssjukdom. En personalgrupp med mycket erfarenhet och reflektioner gjorde att timmen vi hade till vårt förfogade gick snabbt.

Vad pratade vi om idag? Vi inledde med att prata om vikten av en demensutredning om personen uppvisar symtom. Vi pratade vidare om vad demenssjukdom är och hur det kan påverka personen samt hur vi kan lindra demenssjukdom där fokus ligger på personcentrerad vård. Sedan pratade vi om BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens), hur viktigt det är att hitta orsaken till symtomen vi ser och hur vi med en personcentrerad bemötandeplan och vårdåtgärder kan lindra symtomen och göra livet bättre för personen med demenssjukdom. Till vår hjälp använder vi såklart BPSD-registret.

Tycker du att detta låter intressant? Skulle du också vilja att vi kommer till din verksamhet för att föreläsa? Gör då som Skallbergets servicehus och boka in oss på exempelvis en arbetsplatsträff. Vi skräddarsyr föreläsningen utifrån era specifika behov. Det är bara att höra av dig om din verksamhet finns inom Västerås Stad!

Ha nu en fin dag i kylan med tankar om att våren snart är på ingång! 🙂

// Caroline & Lotta

2018/02/22
av Demensteamet
Inga kommentarer

RUDAS

Hej!

Till alla er som arbetar med att göra demensutredningar och idag använder MMSE för bedömning av kognitiva funktioner. Ni har säkert uppmärksammat att MMSE inte fungerar att använda på alla personer, t.ex. om personen har annat modersmål än svenska, annan kulturell bakgrund eller har en lägre utbildningsnivå. Nu finns ett alternativ, RUDAS (The Rowland Universal Dementia Assessment Scale) som är ett mångkulturellt kognitivt bedömningsinstrument.

Enligt Socialstyrelsens  uppdaterade Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bör RUDAS erbjudas som en del i en basal demensutredning av personer med misstänkt demenssjukdom och annat modersmål än svenska eller annan kulturell bakgrund. I dessa fall är RUDAS ett bättre alternativ än MMSE eftersom det påverkas mindre av testpersonens språk, kultur och utbildningsnivå.

Ser Du behov av att använda RUDAS i Din verksamhet? Anmäl dig då till den halvdagsutbildning som Region Västmanland anordnar. Det finns ett tillfälle kvar under våren, den 19 april. Klicka här för att läsa mer och komma till inbjudan »

Om du vill kika på instrumentet och se en instruktionsfilm kan du gå in här »

Skicka gärna oss ett mail när du använt instrumentet så vi får höra hur det fungerar i praktiken.

Ha en fin dag hälsar

Caroline och Lotta