Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

2018/03/23
av Demensteamet
Inga kommentarer

Nätverksträff för minnessjuksköterskor

I veckan var jag tillsammans med Anhörigstöd inbjudna till en nätverksträff för Västmanlands minnessjuksköterskor i primärvården.  Jag presenterade lite kortfattat Demensteamets verksamhet för att sedan lämna över till mina kolleger Mona och Elin som presenterade hur anhörigstödet ser ut i Västerås stad, vad de kan erbjuda och vad som är på gång.

I Västerås stad har vi ett fantastiskt anhörigstöd som verkligen vill nå ut till alla anhöriga som har en närstående som t ex har en demenssjukdom. Så du som arbetar för eller möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga – informera om att det finns ett anhörigstöd, eller som Elin sa ”be att få lämna kontaktuppgifterna till oss, namn och telefonnummer så tar vi kontakt omgående”. Du kan enkelt maila kontaktuppgifterna till: Anhorigstod@vasteras.se

Ta tillvara på det tipset och bidra till att fler anhöriga får möjlighet till anhörigstöd.

Ha en fin dag !

Lotta

 

 

 

 

 

2018/03/09
av Demensteamet
Inga kommentarer

Äntligen!

Nu har Du som arbetar med personer som har intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) möjlighet att få mer kunskap om just utvecklingsstörning, åldrande och demens. För såklart blir även personer med intellektuell funktionsnedsättning äldre och kan drabbas av olika sjukdomar, till exempel demenssjukdom.

Igår lanserades den första delen i ett efterlängtat kunskapsstöd som har tagits fram av FUB och Svenskt Demenscentrum med medel från Arvsfonden. Kunskapsstödet innehåller en webbutbildning för personal och en handbok. Materialet vänder sig främst till personal som arbetar på gruppbostäder, servicebostäder och dagliga verksamheter inom LSS. Men även anhöriga kan ha nytta av att göra utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri och kräver inga förkunskaper. Tänk vilken möjlighet!

Om en månad lanseras även en webbutbildning som är riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning. För såklart behöver personen som åldras få vara delaktig sitt åldrande. Vi återkommer med mer information om denna efter att den lanserats 14 april.

Klicka här för att läsa mer om kunskapsstödet, läsa handboken och komma till webbutbildningen »

Så prata med din chef redan idag hur din arbetsplats kan använda er av detta nya kunskapsstöd.  Självklart kan ni höra er till oss om ni vill ha vårt stöd. Kanske göra webbutbildningen tillsammans med oss och då få möjlighet till reflektion? Hör bara av er så gör vi ett upplägg som passar just er.

Trevlig helg när den kommer!

Caroline & Lotta

2018/03/01
av Demensteamet
Inga kommentarer

Föreläsning på Skallbergets servicehus

Hej!

I kyla och blåst tog vi igår varsin cykel och trampade upp till Skallbergets servicehus. Det var några veckor sedan vi var där förra gången och föreläste. Nu var det dags att träffa det andra gänget undersköterskor och chef för att ge dem lite ny kunskap och idéer kring bemötande vid demenssjukdom. En personalgrupp med mycket erfarenhet och reflektioner gjorde att timmen vi hade till vårt förfogade gick snabbt.

Vad pratade vi om idag? Vi inledde med att prata om vikten av en demensutredning om personen uppvisar symtom. Vi pratade vidare om vad demenssjukdom är och hur det kan påverka personen samt hur vi kan lindra demenssjukdom där fokus ligger på personcentrerad vård. Sedan pratade vi om BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens), hur viktigt det är att hitta orsaken till symtomen vi ser och hur vi med en personcentrerad bemötandeplan och vårdåtgärder kan lindra symtomen och göra livet bättre för personen med demenssjukdom. Till vår hjälp använder vi såklart BPSD-registret.

Tycker du att detta låter intressant? Skulle du också vilja att vi kommer till din verksamhet för att föreläsa? Gör då som Skallbergets servicehus och boka in oss på exempelvis en arbetsplatsträff. Vi skräddarsyr föreläsningen utifrån era specifika behov. Det är bara att höra av dig om din verksamhet finns inom Västerås Stad!

Ha nu en fin dag i kylan med tankar om att våren snart är på ingång! 🙂

// Caroline & Lotta

2018/02/22
av Demensteamet
Inga kommentarer

RUDAS

Hej!

Till alla er som arbetar med att göra demensutredningar och idag använder MMSE för bedömning av kognitiva funktioner. Ni har säkert uppmärksammat att MMSE inte fungerar att använda på alla personer, t.ex. om personen har annat modersmål än svenska, annan kulturell bakgrund eller har en lägre utbildningsnivå. Nu finns ett alternativ, RUDAS (The Rowland Universal Dementia Assessment Scale) som är ett mångkulturellt kognitivt bedömningsinstrument.

Enligt Socialstyrelsens  uppdaterade Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bör RUDAS erbjudas som en del i en basal demensutredning av personer med misstänkt demenssjukdom och annat modersmål än svenska eller annan kulturell bakgrund. I dessa fall är RUDAS ett bättre alternativ än MMSE eftersom det påverkas mindre av testpersonens språk, kultur och utbildningsnivå.

Ser Du behov av att använda RUDAS i Din verksamhet? Anmäl dig då till den halvdagsutbildning som Region Västmanland anordnar. Det finns ett tillfälle kvar under våren, den 19 april. Klicka här för att läsa mer och komma till inbjudan »

Om du vill kika på instrumentet och se en instruktionsfilm kan du gå in här »

Skicka gärna oss ett mail när du använt instrumentet så vi får höra hur det fungerar i praktiken.

Ha en fin dag hälsar

Caroline och Lotta

 

2018/02/15
av Demensteamet
Inga kommentarer

Anhöriga behöver ditt stöd och din kunskap

Du som är vårdpersonal inom hemtjänst eller på ett särskilt boende kan vara ett bra stöd för den som är anhörig. Det blir du genom att du skapar en bra relation till den anhörige. Genom att se och bekräfta den anhörige, bjuda in den anhörige att vara delaktig i så mycket den önskar och får samt lyssna på och ta tillvara på de tips och råd du kan få kring den demenssjuke.

1543645-portrait-grandfather-granddaughterDela med dig av din kunskap till den anhörige; om demens, bemötande, BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens), vikten av levnadsberättelsen och sprid även kunskap om vart den anhörige kan vända sig för att få mer kunskap och information. 

I Västerås stad finns Anhörigstöd som ger stöd på olika sätt till anhöriga, t ex genom information, enskilda samtal och möjlighet att träffa andra anhöriga. Önskar den anhörige stöd via nätet finns En bra plats. Det finns även en bra hemsida som heter Svenskt Demenscentrum , där det finns mycket information och en webbutbildning för anhöriga. 

Du som vårdpersonal kan verkligen göra skillnad för den anhörige genom att vara tydlig med din information, skapa trygghet och visa att du är tillgänglig även för dem. 

Var rädda om er och varandra.

Mvh Lotta och Caroline

 

 

2018/01/26
av Demensteamet
Inga kommentarer

Vårdarsång

Hej på er! 

Det var ett tag sen sist. Nu är demensteamets verksamhet i full gång igen. I veckan har vi haft administratörsutbildning i BPSD-registret. Det är alltid lika roligt och inspirerande att träffa engagerad personal som arbetar i kommunens särskilda boenden. Sång och musik är en vårdåtgärd i BPSD-registret som vi vet kan minska BPSD. Vi tänkte därför ägna årets första inlägg till några tankar om vårdarsång och förhoppningsvis inspirera er att prova. 

Har du provat att sjunga i någon omvårdnadssituation? Om inte, prova att göra det. Det kan göra att det går lättare för dig att få t ex hjälpa en person att tvätta av sig eller borsta tänderna. Var inte rädd för att du inte kan sjunga, det kan räcka med att nynna och gärna en taktfast visa som är bekant för personen. 

Vårdarsång innebär att du sjunger för eller tillsammans med personen med demenssjukdom. Det kan användas till exempel i samband med morgonhygienen, när personen ska duscha eller vid förflyttning. Det leder till att personen blir närvarande i situationen, medverkar i omvårdnadsmomentet, lyfter blicken och uttrycker sig klart. När vårdarsång används blir personens kommunikativa förmågor stärkta.

Det är häftigt att uppleva när det med sångens hjälp gör att det plötsligt bara fungerar i en aktivitet som tidigare varit svår. När promenaden till matsalen bara fungerar eller när duschen blir ett tillfälle för njutning istället för bara jobbigt. Allt vi gör är att byta ut våra välmenade instruktioner till en sång som personen kan relatera till. Enkelt när det fungerar, så testa! 

Dela gärna med dig av dina erfarenheter av att använda musiken i omvårdnaden som en kommentar till detta inlägg. Ju mer vi kan dela med oss till varandra desto bättre! 

Här kan du läsa mer om vårdarsång » 

Vi hörs!

Caroline & Lotta

2017/11/23
av Demensteamet
Inga kommentarer

BPSD-utbildningar 2018

Tänk att det redan är slutet av november. Året har gått så fort och vi har hunnit med en hel del. Under 2017 har vi haft möjlighet att erbjuda sex utbildningstillfällen i BPSD-registret, vilket innebär att ca 60 personer har blivit utbildade BPSD-administratörer i år.

Nu pågår planeringen för nästa år, 2018. Vi planerar bland annat in utbildningstillfällen för administratörer i BPSD-registret. Nästa år kommer vi byta utbildningslokal från Stadshuset till Nygårdsgatan. Vi har en jättefin utbildningslokal här och kommer kunna erbjuda några fler platser till varje tillfälle. Du som är chef eller hälso- och sjukvårdspersonal och vet med er att ni inte har gått utbildningen, kom ihåg ni är viktiga för att arbetssättet ska fungera. Även utvalda undersköterskor ska vara administratörer, så se över hur behovet ser ut på ert boende.

Tänk om vi kunde få ansvariga läkare, som har avtal med det boende du arbetar på, att också gå administratörsutbildningen. Det är ett bra sätt för läkaren att få kunskap om BPSD och öka delaktigheten i arbetssättet med BPSD-registret. Därför har vi skickat en inbjudan till dem också!

Här hittar du inbjudan till vårens första tillfälle »  BPSD-utbildning januari 2018

Välkomna med er anmälan och ha en fortsatt bra dag!

Mvh Lotta & Caroline

 

 

2017/10/19
av Demensteamet
Inga kommentarer

Västeråsmodellen – teknik, boendemiljö och arbetsmetod

Hej! 

Västeråsmodellen, har du hört talas om den? Arbetar du för personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende för personer med demenssjukdom? Då berörs du i hög grad av modellen och behöver ta del av den för att kunna använda den i ditt dagliga arbete. Modellen berör inte bara dig som arbetar med personer med demenssjukdom utan även anhöriga. Jag skulle vilja påstå att den berör oss alla och är starten på ett paradigmskifte i demensvården. 

Äntligen har vi fått en modell som syftar till att minska generella begränsningsåtgärder i boendemiljön för personer med demenssjukdom. En modell som ger oss möjlighet att arbeta med teknik, boendemiljö kombinerat med nya arbetssätt och som syftar till att förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom.

Vill du läsa  om Västeråsmodellen så gör du det här

Nu breddinförs modellen i Västerås vilket innebär att flera medarbetare på särskilda boenden för personer med demenssjukdom har varit på inspirerande workshops, förskrivare har varit på utbildningstillfällen där hjälpmedelskonsulenter har gett en fördjupad kunskap kring larm och nu erbjuds inspirerande föreläsningar av Gun Aremyr. 

Ta del av inbjudan genom att klicka på den och anmäl er till vår kollega: ulrika.stefansson@vasteras.se

Kom så många som möjligt för det här är ett tillfälle ni inte vill missa! //Demensteamet

 

2017/09/14
av Demensteamet
Inga kommentarer

Att besöka er är alltid lika trevligt!

Att få möjlighet att träffa er vårdpersonal (alla professioner) och chefer på det boende eller verksamhet du arbetar på är alltid lika välkomnande och inspirerande. Vi besöker t.ex. hemtjänstgrupper, äldreboenden med och utan inriktning demens, servicehus samt service- och gruppbostäder inom LSS. Ja, egentligen alla verksamheter där det finns personal som arbetar för personer med demenssjukdom.

Det finns olika anledningar som föranleder ett besök av oss. Eftersom vi utbildar er i olika verktyg så vill vi gärna veta hur det går för er och stötta er vid behov genom att besöka er. Besöket kan även gälla personärenden, när ni behöver handledning för att se nya möjligheter till åtgärder som kan lindra BPSD. Ibland föreläser vi på APT, är med på teammöten eller på planeringsdagar. Tillsammans kommer vi fram till ett upplägg som passar just er verksamhet bäst.

Nyligen besökte vi ett gäng positiva boendestödjare för att följa upp ett utbildningstillfälle i Tidiga tecken som är ett kartläggningsverktyg inom LSS. De hade alla haft möjlighet att använda verktyget och såg behov av att övriga medarbetare skulle få möjlighet att gå utbildningen i Tidiga tecken, där även kunskap om målgrupp, åldrande och demens ingår.

Vi har även nyligen besökt ett äldreboende där BPSD-administratörerna behövde stöd i den fortsatta implementeringen av arbetssättet. Det är flera faktorer som påverkar implementeringen av ett nytt arbetssätt, både i rätt riktning men även faktorer som leder till att implementeringen stannar av. I Västerås är de flesta boenden igång med att göra kontinuerliga personregistreringar i BPSD-registret. Några boenden har tyvärr tappat fart vilket kan ses i statistiken på BPSD-registrets hemsida. Orsaker till det är såklart individuellt för varje boende, men det kan t.ex. bero på personalomsättning inom alla professioner, att lokala rutiner/instruktioner saknas, att det multiprofessionella teamet saknar forum och rutiner, kunskap hos övriga medarbetare och läkare o.s.v. Det gör att ibland behöver man sätta sig ner och planera, skriva en handlingsplan för vad som ska göras och när. 

Välkomna att ta kontakt med oss om ni behöver stöd och handledning!

//Demensteamet

2017/08/23
av Demensteamet
Inga kommentarer

Möten med minnen

Hej på er! 

Hoppas att ni alla har haft en skön semester och har tankat på lite ytterligare energi. Sen i måndags är jag och Lotta på plats efter semestern och är i full fart att planera för höstens aktiviteter.

Vi vill tipsa dig om att följa oss här på bloggen och gilla oss på Facebook för att få koll på kommande aktiviteter. Om du scrollar ner lite på sidan så ser du rubriken ”Följ bloggen via e-post”. Skriv in din e-postadress där så får du ett e-post skickat till dig varje gång ett nytt blogginlägg publiceras. Smidigt! Passa också på att klicka dig runt på hemsidan för att se nytt som publiceras, t.ex. under fliken ”utbildningar” där det redan nu finns spännande utbildningar att anmäla sig till. 

Vi vill även tipsa dig om ”Möten med minnen” på Karlsgatan 2, Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum. Det är specialvisningar för personer med demenssjukdom tillsammans med anhörig eller personal. Under hösten erbjuds två olika visningar:  ”Abstrakt – konst med färg och form ur museets samling” och ”När då var nu- Modärna tider”. Under visningen tittar ni tillsammans på några utvalda föremål eller konstverk. Ta chansen att delta tillsammans med den person du arbetar för eller som du är anhörig till. Jag var med vid ett tillfälle när detta startade för 3 år sedan och det är en häftig upplevelse när minnen väcks till liv! Klicka här för att komma till inbjudan! 

Snart kommer inbjudan till höstens inspirationsträff för dig som är administratör i BPSD-registret. Denna gång i form av en föreläsning med en inbjuden föreläsare du inte vill missa så håll ögonen öppna! 

Ha det fint så hörs vi snart igen! 

Caroline