Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

2018/10/18
av Demensteamet
Inga kommentarer

Veckan som pågår…

Den har hittills varit fylld med mycket spännande inslag.

Vad sägs om filminspelning! Och den här gången är det inte vi som är med i filmen… 😉 Här kan vi inte berätta mer, vi får återkomma om det lite längre fram.

Sen var vi med på Seniordagen som i år hade tema demens. Flera av besökarna lyssnade på föreläsningarna som handlade om demens, det var Ann Allan som pratade om anhörigperspektivet och Ola Polmé om bemötande. Sen kom flera besökare till vårt bord och ville veta mer om demens. De informationsblad vi hade med oss om de olika demensdiagnoserna uppskattades verkligen. Några av besökarna delade även med sig av sina egna erfarenheter av sjukdomen och några var också oroliga för egen del.

Igår var vi inbjudna till biståndsenheten och diskuterade kompetenshöjning för biståndshandläggarna. De vill lära sig mer om demens och bemötande och vi vill lära ut det. En jättebra kombo! Så till våren påbörjar vi en utbildningssatsning för dem. Nu har vi verkligen något att se fram emot. Ska bli såå kul!

Idag blev det en kontorsdag, möten har bokats in, anmälningar till återträffarna har tagits emot och datorerna har laddats. Nästa vecka kommer datorerna gå varma när  vi har utbildning både i Funca för personal inom LSS och i BPSD-registret för personal inom servicehus, äldreboenden och hemvård. Då får deltagarna praktiskt öva i webbverktygets- och i kvalitetsregistrets testdatabas. Alltid lika kul att utbilda nya deltagare! 

Imorrn styr vi kosan mot huvudstaden för att delta i en utbildningsdag för de som är instruktörer i Stjärnmärkt. Spännande!

Ha en fortsatt fin dag! 🙂

//Lotta och Caroline 

 

2018/10/04
av Demensteamet
2 kommentarer

Gästbloggare!

Hej allihop!

Linda Jakobsson heter jag och är en av två deltagare i Demensteamet i Köpings kommun. Jag är specialistsjuksköterska inom vård av äldre och min kollega Therese är arbetsterapeut. Mitt uppdrag som sjuksköterska i Köpings demensteam är att stötta, handleda och utbilda såväl omvårdnadspersonal, biståndshandläggare som samhällets medborgare som på ett eller annat sätt träffar på personer med demenssjukdom.

I Köpings kommun har vi just nu en ganska stor utbildningssatsning som började hösten 2017 med anledning av de nya nationella riktlinjerna. Vi ”snickrade” därför ihop ett koncept där vi har valt att använda oss av webbutbildningarna Demens ABC, Demens ABC plus särskilt boende/hemtjänst, Nollvision samt BPSD som grund. Deltagarna ska ha gjort webbutbildningarna innan de träffar oss för diskussion, handledning och arbete med fallbeskrivningar. Under hösten 2017 och våren 2018 träffade vi merparten av omvårdnadspersonalen vid två tillfällen, vilket varit mycket givande åt båda håll. Jag och Therese är glada och tacksamma för allt nytt vi har lärt oss av omvårdnadspersonalen. Under hösten 2018 ska vi utbilda biståndshandläggare, enhetschefer och andra yrkeskategorier. Det ska bli en spännande höst!

En av de saker som vi pratat mycket om under utbildningarna och som blivit ett vidare samtalsämne på avdelningarna är kaffets vara eller icke vara på kvällsfikat. Innan du läser vidare skulle jag vilja att du tar 2 minuter och funderar över vad du har för kaffevanor på kvällen. Dricker du kaffe? Hur sent kan du dricka kaffe på kvällen? Vad har kaffe för inverkan på dig? Fundera lite.

Funderat färdigt? Bra! Då ska jag berätta hur vi har funderat och diskuterat. Min tidigare erfarenhet som undersköterska är att kaffe ofta serverades på kvällen, ofta tillsammans med sina mediciner, ja och ett glas vatten att svälja ner medicinerna med. Medicinerna bestod ofta av lugnande inför natten då de äldre ofta var oroliga. Detta är något som har förekommit länge länge.

För något år sedan var jag inblandad i ett ärende på ett boende där vi hade en kvinna som var otroligt orolig på förnatten. Jag föreslog att man skulle prova att ta bort kaffet och servera choklad, nyponsoppa eller kräm istället. Kunde det vara kaffet som gjorde att kvinnan inte kunde sova? När vi träffades för uppföljning frågade jag hur det hade gått. Personalen hade, istället för kaffet, serverat varm choklad till kvällsmackan och det hade fungerat. Inte bara på kvinnan med oro, utan även för övriga boende. Oj vad det hade blivit populärt, de äldre hade sovit bättre och blivit lugnare. Kaffet finns färdigt till kvällsfikat om något vill ha men det är väldigt sällan det efterfrågas.

Vi har försökt sprida detta lyckade koncept och när vi hösten 2017 började träffa personalgrupperna visar det sig att nästan ALLA 30 avdelningar har gått ifrån kaffet till kvällen och serverar annat alternativ. Många använder Livas nyponsoppa eller varm choklad. De flesta i personalen upplever att det blivit lugnare på nätterna. Detta känns så bra! För egentligen, om man tänker efter så känns det inte riktigt bra att man ger kaffe som är uppiggande sen ger man lugnande och sömntabletter för att de ska sova. Så detta vill jag gärna skicka med er. Varför ger vi kaffe? Vem säger att vi måste servera kaffe till kvällen/natten? För vems skull?

Tack för att jag fick låna din tid en stund och hoppas att fler tar efter konceptet att inte, slentrianmässigt och ”för det har alltid varit så”, servera kaffe till natten.

Hälsningar

Linda

Specialistsjuksköterska i Demensteamet

Köpings kommun

2018/09/27
av Demensteamet
Inga kommentarer

BPSD-registret i hemtjänst + hemsjukvård = pilotprojekt

Äntligen är vi igång, i ett pilotprojekt, men i alla fall! Nu har även personer som bor i ordinärt boende på utvalda ”områden” och som har en demensdiagnos möjlighet att få förebyggande och lindrande vårdåtgärder mot BPSD.

I maj utbildade vi BPSD-administratörer i Attendo hemtjänst och i hemsjukvård och i förra veckan var det Vård och Omsorgs tur. Det ska bli spännande att följa ert arbete under ett år då arbetssättet ska testas!

När vi i förra veckan hade administratörsutbildning i BPSD-registret för just Vård och Omsorg var det med det nya uppdaterade BPSD-registret. Registret har verkligen förnyats till det bättre! Du som är administratör, logga in i registret och ta del av förändringarna. Kika in på BPSD-registrets hemsida för att hämta en ny manual och uppdaterad NPI-NH.

Hör bara av er om ni behöver oss på något sätt!

// Lotta och Caroline

2018/09/06
av Demensteamet
Inga kommentarer

Gästbloggare!

Hej!

Jag heter Anette Enarsson och är undersköterska, skötare, värdegrundshandledare, Silviasyster och enhetschef i Köpings kommun. Intresset för demensvården har varit med mig hela tiden. Som nyutbildad Silviasyster arbetade jag intensivt med att utbilda och handleda både personal och anhöriga i demensfrågor. Det var en fantastisk tid som gav mersmak!

Boendet jag arbetar på heter Hagaberg och där finns det 54 platser. Det är inget demensboende men som på alla boenden så finns det flera som bor här som har en demenssjukdom.

Att arbeta som enhetschef skiljer sig självklart från mina andra uppdrag, men det finns även många likheter. Ibland handlar det mest om att vara människa och närvarande i mötet. Mötet människor emellan är alltid det som är avgörande hur allt blir. Som alla anställda med ett arbete att hjälpa andra människor måste tyngden ligga på själva mötet, precis i alla möten vi har i livet… vem möter jag, är jag närvarande, lyssnande och intresserad? Att lyssna är inte samma som att höra. Höra kan alla som inte har en hörselnedsättning göra, men för att lyssna krävs engagemang och intresse.

Min roll som enhetschef är att se till att all min personal skaffar sig mer kunskap inom demens exempelvis genom de webb-utbildningar som finns. Jag har förtroende för min personal, ger dem ansvar och delar deras vardag här på boendet. Jag är alltid behjälplig med min kunskap och erfarenhet vid olika situationer eller funderingar kring förhållningssätt och bemötande. Personalen får även utbildning och handledning av Köpings demensteam.

Jag brukar gå igenom de olika demenssjukdomarna med personalen så att den kunskapen aldrig tappas bort. Vi använder observationsschema vid beteendeförändringar för att kunna se när, varför och ett eventuellt mönster på när beteendet är som mest påtagligt. Då är det mycket lättare att sätta in specifika åtgärder. Demensteamet hjälper till att upprätta handlingsplaner där behovet finns och ibland kopplar vi in BPSD-teamet för observationer.

Undersköterskan har en viktig roll, de vet mest om den demenssjuke och de signalerar när det blir någon förändring. Undersköterskan är även länken mellan den demenssjuke och resten av teamet. Teamsamarbete är ett måste kring personer med demenssjukdom och är avgörande hur bra åtgärden blir. Självklart involveras demensteamet som vi är så tacksamma att vi har. 

Kommunikationen både den verbala och den icke-verbala påminner jag ofta om, då dessa bägge är så otroligt viktiga. Ofta pratar man om ett gott bemötande som det viktigaste, men jag är beredd att säga att ett gott bemötande måste gå hand i hand med kommunikationen, engagemanget och intresset för att bemötandet ska bli lyckat. Bemötande är så speciellt på många sätt, men det bästa med bemötandet är att man äger det själv och kan aldrig någonsin skylla bort sitt bemötande. Det är helt enkelt ens eget val och ansvar hur man bemöter någon. 

Mina år som undersköterska gör mig mer till en ledare än chef är min känsla, utan mina undersköterskor är jag ingen brukar jag tala om för dem. Där vill jag citera en gammal hockeylegend Wayne Gretsky, han sa ”utan laget är jag ingenting” 

När man som jag arbetat i många år inom demensvården så är känslan att allt har blivit till det bättre och att man numera ser människan bakom sjukdomen.

Mitt i allt om kunskap, erfarenhet och fallenhet så får man aldrig glömma bort att det ska vara roligt på jobbet också! 🙂

Med vänlig hälsning Anette Enarsson

Köpings kommun

 

 

2018/08/24
av Demensteamet
Inga kommentarer

Hej allihopa!

Nu är vi äntligen igång igen!

Tillfällen för administratörsutbildning i BPSD-registret fylls på med deltagare och ytterligare tillfällen erbjuds, äldreboenden och hemtjänstområden bokar in oss för stöd, handledning, föreläsning och riktade föreläsningar erbjuds för specifika målgrupper som exempelvis till personal på dagverksamhet för personer med demenssjukdom och anhöriga till personer med demenssjukdom. 

Gå in och ta del av det som erbjuds under ”Utbildningar” här på vår hemsida, så att du inte missar något! 

Och du som är utbildad BPSD-administratör! Boka in 14 eller 15 november i din kalender för då är det återträff som gäller! Vi kan utlova storfrämmande från Malmö… 🙂

Ha det bra! //Lotta och Caroline

2018/05/31
av Demensteamet
Inga kommentarer

Ögonblick att minnas – film för levande samtal

Ni vet, känslan när man ser en riktigt bra film! Känslan blir oftast ännu starkare om filmen utspelar sig i en tid man minns väl. Ni vet, när kläderna på filmen är desamma som man själv hade på sig eller när man skrattar igenkännande till frisyrer, glasögon och tänker ”Såg vi verkligen ut sådär?!”

Nu finns det korta filmer framtagna som anpassade för personer som har en demenssjukdom. I  filmerna finns miljöer och detaljer från barn- och ungdomsåren. Projektet Ögonblick att minnas går ut på att väcka minnen och ögonblick till liv hos personer med demens. Att få möjlighet att minnas och berätta för andra om det som kommer upp, mår alla bra av. Tanken är att personal eller anhörig ser filmen tillsammans med personer med demenssjukdom och därefter har ett gemensamt samtal.

Filmerna och handledning finns att hämta här eller så kan ni kostnadsfritt beställa filmerna på DVD med tryckt handledning genom att maila info@mobiladok.se

Ögonblick att minnas – film för levande samtal görs i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och med stöd av Arvsfonden och Längmanska Kulturfonden.

Så ta nu chansen att använda detta material som vi tror kommer ge er många fina stunder tillsammans!

Solen fortsätter att skina, fantastiskt tycker vi!

Hälsningar från Caroline och Lotta

2018/05/09
av Demensteamet
Inga kommentarer

En personcentrerad bemötandeplan!

Förra veckan träffade vi en personalgrupp som vi föreläste för om en specifik demensdiagnos. Tillsammans gjorde vi sedan en personregistrering i BPSD-registret för att se vilka BPSD-symtom personen hade. Sedan analyserades vad som kunde orsaka dessa och där kom de fram till att t ex sömn och smärta kunde vara orsak. En tydlig bemötandeplan skrevs ner, där vi utgick från att ”vem som helst” skulle kunna bemöta personen utifrån det som var nedskrivet. Vi fick fylla på planen några gånger för att tydliggöra den ytterligare. Från att de hade en bemötandeplan som var mer generell landade vi i en väldigt personcentrerad bemötandeplan.

Kan någon, som aldrig träffat personen, bemöta personen på rätt/lämpligast sätt utifrån vad som står i bemötandeplanen? Det kan vara ett bra sätt att tänka så när ni skriver bemötandeplanen för att få den så tydlig som möjligt.

 Sedan togs några få åtgärder fram för att åtgärda det som framkom i analysen. Teamet tyckte att det var ett bra sätt att få handledning på och planerade att följa upp genom att göra en ny personregistrering om ca 6 veckor.

Vill ni att vi kommer till er är ni välkomna att höra av er!

//Lotta och Caroline

2018/04/26
av Demensteamet
Inga kommentarer

Inspirationsträffar för BPSD-administratörer!

Nu är vårens inspirationstillfällen genomförda och vilka härliga dagar vi haft med er som var på plats! Ca 60 BPSD-administratörer från olika boenden i Västerås har deltagit, majoriteten undersköterskor men även en handfull sjuksköterskor.

Vi har pratat på som vanligt och ni fick förmånen att lyssna på Trumslagarbacken när de berättade om sitt arbete för att förbättra för personen med demenssjukdom både med demensutredning, symtomlindrande läkemedel och miljöåtgärder, allt för att lindra BPSD.

Tårtan var både stoor och god!  Quizet var himla kul att se er så engagerade i, kommer ni ihåg webbadressen om ni vill göra egna quiz? Här kommer den annars » kahoot.com

Bemötande var det ämne som genomsyrade dagarna och där bidrog ni verkligen med era reflektioner till diskussionsfilmen och gruppuppgifterna. Klicka på bilden bredvid för att ta del av exempel på innehåll att fundera kring när ni skriver en bemötandeplan.

Åter igen ett stort tack! Det är så berikande och inspirerande att få träffa er alla! Och ännu roligare att få alla era positiva reflektioner kring arbetet med BPSD-registret! Lapparna sitter nu på väggen bredvid våra skrivbord! 🙂 

Klicka på länken för att ta del av det material som fanns på ”smörgåsborden” »

//Lotta och Caroline

De stoora och goda tårtorna! Tack AMA-bageri!

Engagerade administratörer från Gryta demenscentrum!

Administratörer från Fatburens äldreboende

Vallonens administratörer i samtal om bemötande

Administratörer från Södergårdens äldreboende och Marie från Rösegården

 

Smörgåsbord med bra material

Material från BPSD-registret och Svenskt Demenscentrum

Läsvärt material

Faktablad om demensdiagnoser

 

 

 

 

Positiva reflektioner om arbetssättet med BPSD-registret!

Vinstpåsen! 🙂

Vinnaren dag 2 på quizet! Marie på Rösegården!

2018/04/13
av Demensteamet
Inga kommentarer

Kompetenshöjning inom demens!

Hej!

Igår föreläste vi för studenter på Mälardalens högskola på den fristående kursen ”Demens och psykisk ohälsa hos äldre” på grund- och avancerad nivå. Dagen genomsyrades av de Nationella riktlinjerna vid demenssjukdom och olika områden diskuterades utifrån vår berättelse om Gunnar som drabbades av en demenssjukdom.

Förmiddagen ägnades åt demensutredningens olika delar med fokus på de kognitiva testerna som nämns i riktlinjerna; MMSE, MoCA och RUDAS. De fick även prova på att göra ett av de kognitiva testen på varandra för att få en känsla hur det kan upplevas att vara i en testsituation och reflektera hur andra faktorer kan påverka resultatet som t ex miljön man befinner sig i eller om man har sovit dåligt på natten.

Eftermiddagen fokuserades på BPSD och arbetssättet med BPSD-registret. Studenterna fick göra en personregistrering på vårt fallexempel Gunnar som vi sedan tillsammans skrev in i registrets testdatabas. Det var verkligen imponerade hur studenterna med lust och engagemang satte sig in i Gunnars situation utifrån den skrivna texten och hade långa diskussioner vilka åtgärder som behövdes sättas in för att han ska må bättre. Inspirerande!

Här kan du läsa mer om kursen på grundnivå » och här på avancerad nivå »

Just denna kurs kommer att gå på Mälardalens högskola igen våren 2019. Men gå in på antagning.se redan nu för att hitta en kurs som passar dig. Och du, sista datum att anmäla sig till höstens kurser är på måndag 16 april.

Trevlig helg önskar Demensteamet!

2018/03/28
av Demensteamet
Inga kommentarer

Handledning

Inom demensvården finns ett stort behov av handledning och ökad kunskap om bemötande samt förståelse om hur mitt bemötande påverkar personen med demenssjukdom. I veckan har jag varit på ett par handledningstillfällen och träffat vårdpersonal i olika yrkeskategorier. Handledningen handlar mycket om att lyssna och diskutera med personalen samt bidra med konkreta tips och råd. Det kan gälla svårigheter i vardagen kring att få tillåtelse att hjälpa personen med t ex hygien eller allmänna frågor kring BPSD och bemötande. Många gånger behöver det multiprofessionella teamet samlas eftersom svårigheterna kan vara komplexa.

Handledning för vårdpersonal syftar bland annat till att bygga upp kompetensen och öka förståelsen samt bidra till att vården och omsorgen förbättras. Handledning behövs ofta kontinuerligt.

I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom rekommenderas att vård- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom får långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning i personcentrerad vård och omsorg och i bemötande av personer med demenssjukdom.

Har ni behov av handledning, så är ni välkomna att kontakta oss!

Mvh Lotta och Caroline