Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Minnesvisning för de med demensdiagnos

| Inga kommentarer

Visningar för personer med någon form av demensdiagnos tillsammans med närstående
person eller följeslagare. Välkomna till Möten med Minnen hos Västerås domkyrka
I domkyrkan finns många föremål, ljud, berättelser och miljöer som väcker minnen. I den här
visningen går vi tillsammans i en liten grupp och tittar på ett urval av dem. Vi pratar om vilka
minnen och associationer de väcker. Vi använder alla de sinnen vi kan.
Gratis inträde. Föranmälan! ingela.welen@svenskakyrkan.se eller 021-814624

När: Torsdag den 11 maj kl. 13.00-13.30

Sommarkänslor
Värme och musik i hänryckningens tid

Möten med minnen
Visningen Möten med minnen grundar sig i Alzheimerfondens landsomfattande projekt
(2013–2015) med samma namn, riktat till människor som drabbats av någon form av
demenssjukdom. Projektet var ett samarbete mellan Alzheimerfonden, Nationalmuseum,
Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Ett flertal museer arbetar ännu idag med
Möten med minnen-visningar.


Syftet var att ge stimulans till personer med demensdiagnos och samtidigt förbättra deras
livskvalitet. Grunden till projektet finns i ett prisbelönt program för Alzheimersjuka som
tagits fram vid MoMa, Museum of Modern Art i New York.


Ingela Welén, domkyrkopedagog Västerås domkyrka


Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.