Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Samtal med bilder

| Inga kommentarer

Vid en demenssjukdom påverkas personens funktioner på olika sätt däribland förmågan att kommunicera. Det kan bli svårare för personen att förstå det vi säger på grund av att vi pratar för snabbt, för långa meningar eller använder ord som är svåra att förstå. Personen kan även få svårigheter att själv uttrycka sina behov och önskemål. Därför behöver vi som har ”friska hjärnor” anpassa samtalet till den demenssjuke personen. Vi behöver underlätta för personen så att denne fortfarande ges möjlighet att vara delaktig i  sin vardag. Det finns mycket vi kan anpassa både inom den verbala och icke-verbala kommunikationen men även inom andra områden som kan påverka ett samtal, som t ex  störande ljud.  

Ett stöd för en demenssjuk person i ett samtal kan vara bilder! samtal med bilder 2

Demensteamet har haft ett inspirationstillfälle för utvald personal inom biståndshandläggning, hemtjänst och dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Syftet med tillfället var att inspirera dem att använda ett framtaget kommunikationsmaterial i form av samtalsbilder som kan vara ett stöd för den demenssjuke kring t ex upprättande  och uppföljning av genomförandeplan och biståndshandläggning. Materialet mottogs positivt av deltagarna och vi kommer att ses igen för att få höra hur det praktiskt har gått att använda materialet.

Bilderna och en vägledning hur man kan använda dem är samlade i en box ”Samtal med bilder”. Materialet vänder sig främst till biståndshandläggare och personal som upprättar genomförandeplaner inom äldreomsorgen. Tanken är att bilderna ska användas som stöd i samtal med äldre som har en demenssjukdom, eller någon annan form av kognitiv nedsättning.  

Materialet är framtaget av Nestor FoU-center,  du hittar mer information här »

samtal med bilder

 

 

Du är även välkommen att höra av dig till oss.

Ha en bra dag! 

//Lotta och Caroline

 

 

 

 

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.