Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Webbinarium för anhöriga & dig som står nära

| Inga kommentarer

Vad är BPSD & vad är BPSD-registret?

Sjukdom förändrar livet och det kan vara utmanande när ens närstående drabbas av Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom (BPSD). BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som bidrar till att vård- och omsorgspersonal aktivt kan arbeta för en bättre individanpassad vård med fokus på ökad livskvalitet och minskat lidande genom individuella och personcentrerade vårdåtgärder.

Du som är anhörig eller som står nära en person som drabbas av en kognitiv sjukdom/demenssjukdom har en viktig roll, då du troligtvis har god kännedom om din närståendes vanor, behov och erfarenheter i livet.

I april anordnar BPSD-registret två webbinarium som vi gärna vill bjuda in dig/er till. Webbinarierna är en möjlighet att både få värdefull information och möjlighet att ställa frågor. Ena tillfället riktar sig generellt till alla anhöriga och dig/er som står nära, medan det andra framför allt har yngre anhöriga som målgrupp (ca 15-30 år).

Deltagandet är kostnadsfritt och genomförs via Zoom.
Anmälan krävs och görs via inbjudan på länk nedan.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.