Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

2018/04/13
av Demensteamet
Inga kommentarer

Kompetenshöjning inom demens!

Hej! Igår föreläste vi för studenter på Mälardalens högskola på den fristående kursen ”Demens och psykisk ohälsa hos äldre” på grund- och avancerad nivå. Dagen genomsyrades av de Nationella riktlinjerna vid demenssjukdom och olika områden diskuterades utifrån vår berättelse om Gunnar som … Läs mer

2018/03/28
av Demensteamet
Inga kommentarer

Handledning

Inom demensvården finns ett stort behov av handledning och ökad kunskap om bemötande samt förståelse om hur mitt bemötande påverkar personen med demenssjukdom. I veckan har jag varit på ett par handledningstillfällen och träffat vårdpersonal i olika yrkeskategorier. Handledningen handlar … Läs mer

2018/03/09
av Demensteamet
Inga kommentarer

Äntligen!

Nu har Du som arbetar med personer som har intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) möjlighet att få mer kunskap om just utvecklingsstörning, åldrande och demens. För såklart blir även personer med intellektuell funktionsnedsättning äldre och kan drabbas av olika sjukdomar, till exempel … Läs mer

2018/02/22
av Demensteamet
Inga kommentarer

RUDAS

Hej! Till alla er som arbetar med att göra demensutredningar och idag använder MMSE för bedömning av kognitiva funktioner. Ni har säkert uppmärksammat att MMSE inte fungerar att använda på alla personer, t.ex. om personen har annat modersmål än svenska, … Läs mer

2018/01/26
av Demensteamet
Inga kommentarer

Vårdarsång

Hej på er!  Det var ett tag sen sist. Nu är demensteamets verksamhet i full gång igen. I veckan har vi haft administratörsutbildning i BPSD-registret. Det är alltid lika roligt och inspirerande att träffa engagerad personal som arbetar i kommunens … Läs mer