Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

2017/02/09
av Demensteamet
Inga kommentarer

Jag är kontaktman till Kalle och han har BPSD…

Vid demenssjukdom är det väldigt vanligt att drabbas av BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Det är symtom som t ex ångest, apati och aggressivitet. Gemensamt för symtomen är att de orsakar ett stort lidande för personen. Idag finns BPSD-registret, … Läs mer