Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Jag är kontaktman till Kalle och han har BPSD…

| Inga kommentarer

Vid demenssjukdom är det väldigt vanligt att drabbas av BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Det är symtom som t ex ångest, apati och aggressivitet. Gemensamt för symtomen är att de orsakar ett stort lidande för personen. Idag finns BPSD-registret, en teambaserad arbetsmetod där ni på ett strukturerat sätt kan arbeta för att lindra dessa symtom.

Eftersom Kalle har en demensdiagnos och bor på ett särskilt boende i Västerås så ska BPSD-registret användas. Genom att använda BPSD-registret får du en tydlig struktur i arbetet med att minska BPSD. I registret görs en personregistrering som innehåller fyra delar: bedömning av symtom, analys av tänkbara orsaker, läkemedel och inte minst planering av bemötandeplan och vårdåtgärder. Personregistreringen gör du som kontaktman tillsammans med en BPSD-administratör, förslagsvis på teammötet där alla professioner är samlade och delaktiga. Efter varje personskattning bokas tid för uppföljning in. Uppföljningen görs genom att göra samtliga fyra delar igen. Då får du tydligt svart på vitt vilken effekt insatta åtgärder har haft på Kalles symtom. Ibland behöver du och dina kollegor förbereda er inför en personregistreringen, t ex genom att göra beteendeobservationer, blodtrycks– och viktkontroll, smärtskattning och varför inte göra en observation i vilka situationer Kalle mår som bäst? 

Ta alltid med levnadsberättelsen, där kan viktig information stå som kan underlätta planering av bemötandeplan och vårdåtgärder. För att sedan synliggöra Kalles bemötandeplan och vårdåtgärder, som såklart ska dokumenteras, kan man visualisera dem för övriga medarbetare på t ex en whiteboardtavla eller liknande. För att säkerställa att Kalle och övriga på boendet får personregistreringar kontinuerligt är det viktigt att planera för dem. Använd gärna en årsplanering för att tydliggöra när varje personregistrering ska göras och kom ihåg att det är ett kontinuerligt arbete med ibland flera registreringar/person/år.

Arbetar du i Västerås stad och har behov av handledning och utbildning i dessa frågor – kontakta oss!

//Demensteamet

 

 

 

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.