Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Gästbloggare – Håkan från BPSD-registret

| Inga kommentarer

Hej!

Jag heter Håkan Minthon och är regional koordinator på BPSD-registret. Jag jobbar på BPSD-registrets kansli med 4 medarbetare. Mina arbetsuppgifter är att utbilda administratörer och certifierade utbildare. Men också att hålla i nätverksträffar för de certifierade utbildarna och stötta dem i sitt arbete. Jag anordnar även inspirationsmöten för chefer, så de kommer igång med arbetet, ser vinsterna med att jobba strukturerat och då också kunna arbeta med förbättringar med hjälp av resultaten i BPSD-registret. Just nu håller jag på att sammanställa synpunkter från de certifierade utbildarna om remissförslaget på nationella riktlinjer inom demens. En stor del av arbetet är också att ge support i olika ärenden gällande registret till alla användare. Jag har jobbat med detta sedan 2011 och det är det roligaste arbete jag haft. Att få träffa så många fantastiska och engagerade personer runt om i vårt avlånga land, som jag gjort, är helt underbart! 

För ca 10 år sedan började vi i Malmö att prova ett strukturerat arbetssätt för personer med BPSD, för att minska användningen av olämpliga läkemedel och få en bättre förståelse för varför personer agerar som de gör. Upplägget var observation, analys, vårdåtgärder och utvärdering. Observationen görs med hjälp av NPI-skalan. Analysen med hjälp av en checklista. Vårdåtgärderna ska vara personcentrerade. Utvärderingen görs med en ny skattning av NPI-skalan. 2010 blev detta arbetssätt ett nationellt kvalitetsregister, BPSD-registret.

I dag är det ca 6000 enheter som är anslutna från 287 kommuner. 24000 personer har fått utbildning om hur man registrerar i BPSD-registret. 45000 personer med demenssjukdom finns i registret, och det är gjort ca 120 000 registreringar. Det finns idag 280 certifierade utbildare runt om i landet som gör ett fantastiskt jobb med att utbilda och implementera detta arbetssätt i kommunerna.

Vi kan tydligt se att BPSD minskar. Olämpliga läkemedel används i mindre utsträckning och personer med demenssjukdom mår bättre. Personalen visar en arbetsglädje och på vissa enheter kan man se en minskad sjukfrånvaro sedan man började med BPSD-registret. Registret och arbetssättet sprider sig till fler och fler enheter runt om i landet. Det är fantastiskt roligt att se hur det utvecklar sig och att många får hjälp med att få en bättre vardag.

Man kan genom att följa sina resultat starta förbättringsarbete på olika nivåer. Ett bra sätt att se hur kommunen exempelvis ligger till med bemötandeplaner är att följa detta med våra kvalitetsindikatorer, som redovisas öppet på hemsidan. Många kommuner ligger bra till vad gäller antal bemötandeplaner även om det kan bli mycket bättre. Det är också viktigt att se vad man skriver i bemötandeplanen. Är det en bemötandeplan som handlar om mötet eller är det en genomförandeplan med åtgärder?

I Västerås ser jag tydligt att ni har minskat antalet personer som använder olämpliga läkemedel. Att årets resultat visar en ökning beror säkert på att ni inte gjort så många registreringar ännu. Andelen med bemötandeplan skulle kunna förbättras. Personer som fått en läkemedelsöversyn gjord tycker jag ligger på en bra nivå. Det är många enheter utbildade i Västerås och många har kommit igång med arbetet på ett bra sätt. Det tar alltid lång tid att implementera nya arbetssätt, men det känns som ni är på god väg.

Så fortsätt med det goda arbete ni gör, så kommer ni bara bli bättre!

Må väl! Mvh Håkan

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.