Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Gästbloggare – Barry Karlsson

| Inga kommentarer

Hej! Mitt namn är Barry Karlsson.

Jag är specialist i neuropsykologi vid Hälsa och habilitering i Region Uppsala. Jag har sedan början av 2000-talet ansvarat för att utveckla utrednings- och bemötandefrågor vid åldrande hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Vi tog tidigt kontakt med våra norska vänner och översatte deras kartläggningsmaterial Tidlige Tegn till svenska som då blev Tidiga tecken – ett verktyg som på en bred basis avser att registrera åldersförändringar. Verktyget är också ovärderligt när det senare kommer till att fastställa till exempel demensdiagnos eller att lägga upp strategier för bemötande vid åldrande och boendefrågor.

Vi har en hemsida: www.tidigatecken.se där vi löpande presenterar nyheter och en hel del gratismaterial. En utmaning vid allt arbete är att få en kontinuitet vid planering av insatser så brukarna inte riskerar att hamna i ”brandkårsutryckningar”, dvs. att en situation till slut blir så ohållbar att det krävs akuta insatser. Istället behöver man arbeta långsiktigt, till exempel med ”10-års regeln”. Det vill säga att vi hjälper till att tänka och planera i god tid, men utan att oroa. Vi arbetar även med nationell och nordisk samordning samt med några pågående forskningsprojekt.

Hälsningar! 

Barry

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.