Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Personer med utvecklingsstörning blir också äldre!

| Inga kommentarer

Personer med utvecklingsstörning blir också äldre och får åldersrelaterade försämringar och sjukdomar. Detta ställer högre krav på den vård och omsorg personen har rätt till. Med en högre ålder ökar till exempel risken att drabbas av en demenssjukdom. När det gäller utredning av demenssjukdom för personer med utvecklingsstörning blir utmaningarna större: Vad kan vara symtom på en demenssjukdom? Hur kan vi uppmärksamma symtomen? Är det alltid en demenssjukdom som är orsaken till det vi ser? Får personen en demensutredning och i så fall hur görs den? En annan utmaning med åldrande för dessa personer är att möjliggöra det multiprofessionella teambaserade arbetssättet, att anpassa boendemiljön, att anpassa kommunikationen, att arbeta personcentrerat, att använda levnadsberättelsen. Ni ser, listan kan göras lång!  

Sedan våren 2015 utbildar vi i Demensteamet personal på service- och gruppbostäder i kartläggningsverktyget Tidiga tecken. I Västerås stads hälso- och sjukvårdsriktlinjer står det att personer med utvecklingsstörning som har uppnått åldern 50 respektive 40 år (vid Downs syndrom) ska erbjudas kartläggning med Tidiga tecken. Utbildningens ger deltagarna praktisk kunskap i att använda verktyget för att uppmärksamma förändringar och symtom. Deltagarna får även kunskap om utvecklingsstörning, åldrande och demenssjukdom. Tidiga tecken är ett teambaserat verktyg där kontaktman och ansvarig sjuksköterska behöver involveras och ibland även anhörig, läkare, habiliteringen och kontaktperson på daglig verksamhet. Tidiga tecken är ett underlag att ta med till läkaren vid en demensutredning men även vid misstanke om andra sjukdomstillstånd.

Utmaningarna är flera men är viktiga att arbeta med för att kunna erbjuda den bästa möjliga vården och omsorgen.

// Lotta och Caroline

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.