Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Att förändra och förbättra

| Inga kommentarer

I allt vi gör, oavsett om det är för en person eller för en hel enhet, så handlar det om att hitta bästa möjliga väg framåt. Vad av det vi gör ger bäst resultat?

Den information som läggs in i BPSD-registret kan BPSD-administratören få fram som statistik för enheten. Där kan man utläsa en massa spännande saker – hur många på enheten har en bemötandeplan? Vilka vårdåtgärder används mycket eller inte alls? Är det något symtom som förekommer ofta? Ni får helt enkelt en beskrivning av nuläget.

Dels så kan ni se allt det som ni gör bra och som ni kan lyfta fram i teamet. Sedan kan ni också fundera över om det finns något som ni kan förbättra. Det kan handla om både stort och smått. Till exempel att alla personer har en bemötandeplan eller att öka andelen personer som är smärtfria. Då kan ni sätta in någon åtgärd under en bestämd tid för att nå det målet och sedan är det bara att titta i statistiken igen. Blev det någon förbättring?

BPSD-registret har tagit fram en folder som stöd i att använda BPSD-registret i förbättringsarbete. Den går att beställa kostnadsfritt på deras hemsida.

Läs mer om förbättringsarbete här >>

Beställ foldern här >>

hemsidan-bild-folder

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.