Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Nu har Kalle ramlat igen…

| Inga kommentarer

Med ökad ålder får Kalle en ökad risk för att ramla. Har Kalle dessutom en demenssjukdom så ökar risken ytterligare. De flesta fallen sker i hemmet och kan ha flera orsaker. En orsak kan vara att Kalle har ett ortostatiskt blodtryck. Av det ortostatiska blodtrycket kan man få flera symtom bland annat yrsel, svimningskänsla och trötthet men även dubbelseende, sviktande tankeförmåga, illamående, skakningar, huvudvärk, nackvärk och synhallucinationer. 

Vad är ett ortostatiskt blodtryck? Enkelt förklarat kan man säga att blodtrycket sjunker en stund efter att personen har rest sig upp vilket gör att hen blir yr och riskerar att ramla. Ortostatiskt blodtryck definieras som att det systoliska blodtrycket faller med minst 20 mmHG eller det diastoliska med minst 10 mmHG efter att en person reser sig upp och sedan har stått upp i tre minuter. Hos en del personer kan det dock ta upp till 10 minuter innan blodtrycket sjunker. 

Vilka drabbas? Det är vanligt bland äldre och särskilt personer med demenssjukdom. Andra orsaker kan vara lång spenslig kroppsbyggnad, hjärtsvikt, vissa läkemedel, infektion i kroppen, avmagring och långvarigt sängläge. 

2194410-senior-woman-ihaving-blood-pressure-taken-by-health-visitor-at-homeHur kan man veta om en person har ortostatiskt blodtryck? Genom att kontrollera blodtrycket när personen ligger ner och har vilat i minst 10 minuter. Därefter får personen ställa sig upp och blodtrycket tas omedelbart efter uppresningen, efter 1 min, efter 3 min, efter 5 min samt efter 10 min.

Vad kan vi göra åt det? I första hand att vi kontrollerar det ortostatiska blodtrycket. Läkaren behöver sedan gå igenom personens läkemedel och om behov finns av kompressionsstrumpor. Andra åtgärder vi kan tänka på är att ha höjd huvudända på sängen höjd med 15-20 grader, bjuda på ett glas vatten på sängkanten när personen har legat ner och att personen tar promenader efter förmåga.

Här finns mer information om det ortostatiska blodtrycket och ett schema hur du kan mäta det »

 

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.