Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Varför förstår du inte vad jag säger?

| Inga kommentarer

Med demenssjukdomen försvåras möjligheterna för personen att kunna kommunicera med dig som tidigare. Det kan gälla både att förstå det du säger och förstå det du gör samt att själv kunna förmedla sig till dig. 

Så hur kan du anpassa kommunikationen för en person med demenssjukdom? Det finns inget facit på den frågan eftersom alla är olika personer och har olika förutsättningar på grund av sin demenssjukdom. Du märker säkert på personen vad som inte fungerar, ofta får du någon form av reaktion på en gång. Då gäller det att fundera på hur du kan göra det på ett annat sätt, hur kan du göra eller säga det här annorlunda?

Vad du säger och hur du säger det påverkar personen. Där kan du tänka på tonfallet, vilka frågor du ställer och hur du förklarar och berättar saker. Vissa ord kan vara svåra att förstå, abstrakta ord, ironi och talspråk. Ibland behöver meningar kortas ner och instruktioner delas upp i delmoment för att öka tydligheten för personen.

Det du gör är det som kallas icke-verbal kommunikation som ex. kroppsspråk, beröring, ögonkontakt, ansiktsuttryck och stämningsläge. Är du t ex stressad eller frustrerad känner personen med demenssjukdom av det och känslan smittar över på personen.  Försök att bjuda på positiva känslor istället.

Att använda bilder eller föremål som stöd i samtalet kan också underlätta. Våga prova dig fram! Du kan till exempel skapa egna bildstöd som kan underlätta kommunikationen och ett sätt att skapa ett samtal kring något.

adventBildstöd kan du skapa själv på » bildstöd

Här är mitt exempel på ett bildstöd kring ett samtal om advent. Du kan själv välja antal bilder och vilka bilder du vill använda.

Lycka till!

Kram Lotta

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.