Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

En personcentrerad bemötandeplan!

| Inga kommentarer

Förra veckan träffade vi en personalgrupp som vi föreläste för om en specifik demensdiagnos. Tillsammans gjorde vi sedan en personregistrering i BPSD-registret för att se vilka BPSD-symtom personen hade. Sedan analyserades vad som kunde orsaka dessa och där kom de fram till att t ex sömn och smärta kunde vara orsak. En tydlig bemötandeplan skrevs ner, där vi utgick från att ”vem som helst” skulle kunna bemöta personen utifrån det som var nedskrivet. Vi fick fylla på planen några gånger för att tydliggöra den ytterligare. Från att de hade en bemötandeplan som var mer generell landade vi i en väldigt personcentrerad bemötandeplan.

Kan någon, som aldrig träffat personen, bemöta personen på rätt/lämpligast sätt utifrån vad som står i bemötandeplanen? Det kan vara ett bra sätt att tänka så när ni skriver bemötandeplanen för att få den så tydlig som möjligt.

 Sedan togs några få åtgärder fram för att åtgärda det som framkom i analysen. Teamet tyckte att det var ett bra sätt att få handledning på och planerade att följa upp genom att göra en ny personregistrering om ca 6 veckor.

Vill ni att vi kommer till er är ni välkomna att höra av er!

//Lotta och Caroline

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.