Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Fysisk aktivitet och träning i demensvården – hur då?

| Inga kommentarer

Under min tid som fysioterapeut i Demensteamet Västerås Stad tänkte jag passa på att lyfta upp ett område som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen den demenssjukes möjlighet att vara fysiskt aktiv. För det är faktiskt så att rekommendationerna är desamma för personer med demenssjukdom som för alla vuxna friska personer. Det innebär bland annat att vara fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka (ca 20 min per dag) och att undvika långvarigt sittande. Förutom alla hälsoeffekter som fysisk aktivitet medför så kan det minska flertalet BPSD-symtom så som aggressivitet, motorisk oro och depression.

Vad är skillnaden på fysisk aktivitet och fysisk träning? Ett enkelt sätt att förklara det är att fysisk aktivitet är att aktivt röra på sig utifrån sin egen förmåga. Fysisk träning innebär att försöka bibehålla eller förbättra en specifik förmåga genom planerad och återkommande träning, det kräver alltså mer struktur och uppföljning.

För en demenssjuk person kan det vara svårt att själv tillgodose sitt behov av fysisk aktivitet. Det gäller att hitta aktiviteter som lockar till rörelse! Kanske skottkärrautemiljön med vind i håret leder till en längre promenad? Är trapporna roligare än plan mark? Kan ballonger eller bollar locka till att kasta, rulla, sparka? Ett bra sätt att få in mer aktivitet är att ta tillvara på de naturliga tillfällen som ges, t.ex. att gå lite extra innan personen sätter sig i rullstolen eller att själv få sparka sig fram i sin rullstol. Att duka bordet eller vattna blommorna kan också vara fysisk aktivitet!

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster är en bra tillgång om det är svårt att hitta en fungerande aktivitet. Det kan finnas fler sjukdomar eller skador som vi behöver ta hänsyn till när vi väljer och anpassar aktiviteter för den demenssjuke. Till fysioterapeuten/sjukgymnasten kan man också vända sig när det handlar om fysisk träning.

Fysisk aktivitet får vara lite jobbigt, det ska gärna vara roligt men framför allt meningsfullt! Det som gör aktiviteten meningsfull för personen med demenssjukdom kan vara mötet med dig, känslan av att klara av, upplevelsen av sin egen kropp eller något helt annat. Utmaningen ligger i att hitta det som passar just den här personen.

/Helena

 

Om du vill läsa mer om fysisk aktivitet och träning för personer med demenssjukdom så klicka vidare på länkarna nedan:

http://www.demenscentrum.se/globalassets/utbildning_pdf/demens-abc/guiden_nya_pdf/guiden_kapitel_5.pdf

http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2012/02/fysisk-aktivitet-till-hemsidan-Marie-Ternström-Uppdaterad-maj-2014.pdf

http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/FYSS-kapitel_Demens.pdf

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.