Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Hur kan vi upptäcka smärta vid demenssjukdom?

| Inga kommentarer

Du som personal står dagligen inför stora utmaningar när du arbetar med personer med demenssjukdom. Vid en demenssjukdom får personen bland annat en försämrad kommunikationsförmåga vilket leder till svårigheter att förmedla sina upplevelser, behov och önskemål. Det kan till exempel gälla smärta. 

Hur ska Kalle kunna förmedla till dig att han har ont någonstans när han inte kan säga det med ord? När smärta inte kan förmedlas med ord uttrycks den istället på andra sätt t ex genom att personen blir orolig, får ångest, får svårigheter att sova eller blir aggressiv. Här kan du som skicklig personal göra skillnad! 

Hur kan du uppmärksamma att Kalle har ont? Vad krävs det av dig? Det viktigaste är att arbeta personcentrerat för det är först då som du kan se att Kalle har ont, vad som framkallar smärtan, i vilka situationer den uppkommer och hur den påverkar Kalle. Ett stöd i bedömningen är att använda ett smärtskattningsinstrument. För personer som har svårt att själva beskriva sin smärta finns det ett smärtskattningsinstrument som heter Abbey Pain Scale. Där bedömer du personens röstuttryck/ljud, ansiktsuttryck, kroppsspråk, beteende, om det är fysiologiska eller kroppsliga förändringar samt vilken typ av smärta det är. En stor fördel med att använda ett sådant instrument är att du även använder det vid uppföljningen för att se om smärtlindringen har gett effekt.

Det vi vet är att smärta hos personer med demenssjukdom är mycket underbehandlat och att en obehandlad smärta gör att personen får lida i onödan. Här behöver alla yrkesgrupper i teamet vara involverade och bidra med sina kunskaper för att Kalle ska få hjälp att lindra sin smärta. Hur arbetar ni idag med att kartlägga smärta på din arbetsplats?

// Lotta & Caroline 

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.