Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Ändringar i patientdatalagen

| Inga kommentarer

I patientdatalagen finns det regler hur information om en person får användas och utbytas inom hälso- och sjukvården. 

Från den 1 oktober 2014 har det gjorts ändringar i patientdatalagen när det gäller personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet med lagändringen är att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer. 

Beslutet innebär följande:

Personer med nedsatt beslutsförmåga kan registreras i kvalitetsregister under förutsättning att personens inställning så långt som möjligt har klarlagts och att det inte finns anledning att anta att personen skulle ha motsatt sig registrering.

För att göra det lite tydligare… 

I första hand ska vi som personal stötta personen på ett sådant sätt att han/hon i så stor utsträckning som möjligt själv kan ta ställning till registrering och därmed hävda sin självbestämmanderätt. Personen ska ha fått information om registret och därefter inte motsatt sig registrering. Det krävs alltså inget samtycke till registreringen, men att personen har en möjlighet att säga nej.

När personen själv inte kan ta till sig och förstå informationen, d.v.s. när personen har nedsatt beslutsförmåga, behöver vi ta reda på personens inställning till registrering. Det kan göras genom att rådfråga anhöriga. När vi har klarlagt personens inställning till registrering i kvalitetsregister och inte ser någon anledning att anta att personen skulle ha motsatt sig registrering då får vi registrera personen. 

Bedömningen om beslutsförmågan samt kartläggning av inställning ska dokumenteras i patientjournal. Personuppgifter i  nationella kvalitetsregister ska så snart som möjligt utplånas om det finns anledning att anta att den enskilde skulle motsätta sig den.

Avsnittet om kvalitetsregister i riktlinjerna för hälso- och sjukvård i Västerås Stad har ändrats. Varje utförare ska skriva lokala rutiner kring detta. 

Hoppas att det blev lite tydligare för er och lycka till med ert fortsatta arbete med BPSD-registret! 

Hör av er om ni behöver vårt stöd!

Hälsar Caroline och Lotta

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.