Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Utbildning i MMSE-SR – Demenskunskap och klocktest

| Inga kommentarer

MMSE

Vi skulle vilja tipsa er om en utbildning som går av stapeln redan nästa vecka, den 12 november, och där det finns platser kvar! Kom och lyssna på Beata Terzis, chefpsykolog på Minnesmottagningen Dalens sjukhus som föreläser om demenskunskap och om MMSE-SR (gamla MMT). Under dagen föreläser även Johan Nordmark, Geriatriker på Geriatrikkliniken Västmanlands sjukhus i Västerås, om klocktestet. Läs hela inbjudan här »

MMSE-SR och klocktestet är screeninginstrument som mäter kognitiva funktioner och förändringar i dessa. Båda dessa ska användas som en vägledning vid demensutredningar och vid uppföljningar. Instrumenten används oftast av sjuksköterskor eller arbetsterapeuter i primärvård eller på kommunens särskilda boenden. Det är av stor vikt att alla som utför MMSE-SR har kunskap om instrumentet och följer manualen för att patienten ska få en tillförlitlig bedömning. 

På Demenscentrums hemsida finns utbildningsfilmer hur MMSE-SR ska användas i praktiken. Läs mer här »

Du hittar hela vård- och omsorgsprogrammet för personer med demenssjukdom i Västmanlands län där MMSE-SR finns som en bilaga här »

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.