Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Miljöanpassningar

| Inga kommentarer

Att få en demenssjukdom innebär bland annat att det blir svårare att tolka sin omgivning. För att underlätta för personen att känna igen sig och känna sig trygg så kan vi försöka skapa en lättolkad och säker miljö. Det ger möjlighet för den demenssjuke att vara delaktig i sin vardag i större utsträckning vilket i sin tur ökar livskvaliteten.

four paintbrush with color, tool for painting against white background

Ett åldrande öga kräver mer ljus och starkare kontraster för att se bra. Demenssjukdomen gör det dessutom svårare att tolka det ögat ser. Till exempel kan en mörk badrumsmatta uppfattas som ett hål och en ljus stol mot ett ljust golv kan skapa osäkerhet när personen ska sätta sig ner. Med rätt färger och kontraster kan vi underlätta orientering och minska fallolyckor.

På grund av den nedsatta koncentrationsförmågan vid demenssjukdom är det också viktigt att undvika eller minimera störande ljud i gemensamma lokaler.

Myndigheten för delaktighet har ett kunskapsmaterial och en checklista som kan användas för att skapa en mer anpassad miljö för personer med demenssjukdom. Använd det gärna för att se över miljön på er enhet!

Kunskapsmaterial – Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet >>

Checklista – miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet >>

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.