Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Ny läsning om kommunikation!

| Inga kommentarer

Kommunikation är en viktig del i bemötandet och en av hörnstenarna i palliativ vård. Det är nyckeln till hur bra samspelet med den du vårdar kommer att bli. Det är du som personal som behöver bjuda in, anpassa och upprätthålla samtalet med den demenssjuke.

bok

I boken ”Kommunikation och demenssjukdom – ökad förståelse i samtal och möten” som gavs ut tidigare i år så beskrivs både hur vi kommunicerar med varandra, hur förmågan att kommunicera förändras med ålder och demenssjukdom samt vad du som vårdpersonal kan tänka på för att skapa en bra kommunikation.

Författaren Margareta Skog ger följande beskrivning i boken: ”Se innehållet i denna bok som en inspirationskälla, inte som en checklista eller kokbokslösning. Boken kan också användas som en uppslagsbok. Gå tillbaka till den när du står inför ett konkret problem eller vill ha svar på ditt ”varför”. Se tipsen och råden som en palett med åtgärder som du kan testa dig fram med.”

Vi tycker att det är en lättläst och intressant bok för den som vill få mer kunskap om kommunikation!

/Helena och Lotta

 

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.