Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

| Inga kommentarer

Nollvision

Har ni hört talas om nollvision? Begreppet har ni säkert hört tidigare, framförallt i samband med trafikolyckor ” att man strävar efter en nollvision där”. Men vad innebär nollvision i demensvården? 

Först behöver vi veta vad tvång och begränsningar kan vara. Ett exempel kan vara när en persons beteende kontrolleras genom att rörelsefriheten begränsas med din kropp eller händer eller när personen hindras att gå dit hen vill genom att dörren låses. Sänggrindar, positioneringsbälten, bord framför rullstol är andra typiska begränsningsåtgärder. Det man kanske inte tänker på är att även läkemedel, som t ex psykofarmaka och lugnande, som används för att behandla beteenden  kan vara tvingande eller begränsande. Det vi behöver bli uppmärksamma på är att det inte finns lagligt stöd för att använda tvång eller begränsningar inom demensvården.

Svenskt Demenscentrum har därför tagit fram ett utbildningsmaterial som heter Nollvision. Nollvision ger stöd och verktyg i att skapa de rätta förutsättningarna för en demensvård utan tvång och begränsningar. Där har Du som chef en viktig roll, att föregå med gott exempel för dina medarbetare och påbörja förbättringsarbetet på det boende Du ansvarar för.

För att Du som chef i Västerås stad ska få de bästa förutsättningarna till detta har vi bjudit hit Svensk Demenscentrum. Vid det tillfället har Du möjlighet att bli utbildad ambassadör i Nollvision och leda arbetet på Ditt boende.

Här kan du ta del av inbjudan till Nollvision »

Välkommen med Din anmälan!

Mvh Demensteamet

För att läsa mer om Nollvision »

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.