Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Ljudmiljöns betydelse

| Inga kommentarer

Har du någon gång satt dig ner på din arbetsplats, blundat och lyssnat på alla ljud som finns omkring dig?

Om inte, försök att ta dig tid till det. Det krävs 5 minuter. Analysera vilka ljud som finns och hur de skulle kunna upplevas och tolkas om du har en demenssjukdom. Vi har mycket ljud omkring hos hela tiden, vissa ljud är behagliga som vi förstår och uppskattar t.ex. bra musik medan andra ljud kan upplevas som mer obehagliga och som vi har svårare att förstå. Om vi inte förstår vad ljudet står för eller kommer ifrån kan det upplevas som ännu mer obehagligt. Hur kan t.ex. en ringsignal från en mobiltelefon eller ett larm upplevas av en person med demenssjukdom? Eller skrapande stolar, slamrande bestick och porslin, en vattenkran som spolar, radion som bjuder på senaste hitsen och TV:n som låter?

Personer med demenssjukdom har svårt att filtrera var ljud kommer ifrån och även sortera alla sinnesintryck. Vi som arbetar för personer med demenssjukdom behöver ha kunskap om att ljudmiljön påverkar och kan skapa BPSD. Ett exempel är en för hög ljudmiljö vid måltiden som kan göra att personen inte klarar av att sitta kvar och äta vilket kan leda till att personen blir motorisk rastlös och får problem att äta. Om personen inte får i sig tillräckligt med mat kommer det i sin tur att leda till andra symtom som t.ex. irritabilitet. Ett symtom ger ofta ett annat och påverkar personens vardag.

Vad kan vi göra då för att förbättra? För det finns mycket som vi kan göra för att underlätta för personen med demenssjukdom! Vissa saker kan vi förbättra så att ljudmiljön blir bättre generellt, t.ex. att sätta möbeltassar på alla stolsben och att inte köra diskmaskinen under måltiden. Ofta behöver vi anpassa ljudmiljön för en specifik person i syfte att minska BPSD och därmed öka välbefinnandet. Vi som personal behöver sätta oss tillsammans och klura, vad ska vi tänka när det gäller ljudmiljön när vi är inne hos Anna? Det är något som kan stå i bemötandeplanen eller under rubriken lugn ljudmiljö på vårdåtgärder i BPSD-registret. Viktigt att komma ihåg är att det inte alltid handlar om att ta bort ljud utan att det även kan handla om att lägga till ljud som bidrar till igenkänning, t.ex. att lyssna på sin favoritmusik i hörlurar.

I detta kunskapsmaterial från Myndigheten för delaktighet kan du läsa mer om ljudmiljö och hur vi kan arbeta med den och denna checklista kan du använda som stöd när du ska göra anpassningar av bland annat ljudmiljön där du arbetar. Passa på att kika på dem, de innehåller mycket tänkvärt när det gäller boendemiljö för personer med demenssjukdom.

En bra ljudmiljö är inte bara bra för personen med demenssjukdom utan även för dig som personal. Ett vinnande koncept! Lycka till!

Ha en fin dag!

/Caroline och Lotta

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.