Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Återträffar

| Inga kommentarer

Vi har nu haft fyra tillfällen med återträffar för BPSD-administratörer. Totalt har 44 personer deltagit med stort engagemang! Vi vill dela med oss av vad som togs upp för er som inte hade möjlighet att delta. Ni kan även kika på det bildspel som användes på återträffarna.

Deltagarna fick ta del av statistik över antalet skattningar i BPSD-registret, både nationellt och lokalt. På kvalitetsportal.se kan du alltid ta del av aktuell statistik från de olika kvalitetsregistren. Personskattning

Vi gick igenom alla fyra delar som ingår i en fullständig personskattning i BPSD-registret, d.v.s. NPI, tänkbara orsaker, läkemedel och vårdåtgärder. Denna gång låg fokus på att få mer kunskap hur man ska skriva bemötandeplan och vårdåtgärder med syfte att minska symtom utifrån NPI. I detta behöver hela teamet involveras. 

I första hand ska de tänkbara orsaker som inte är tillgodosedda eller normala åtgärdas. Det kan till exempel handla om en person som inte får i sig tillräckligt med mat, där behöver vi sätta in en åtgärd.

Bemötandeplanen ska skrivas med syfte att minska de symtom som vi har uppmärksammat, den ska enkelt och kortfattat beskriva vad personalen bör tänka på för att skapa ett gott bemötande och ha en god kommunikation.

Det mycket viktigt att det finns en tydlig koppling mellan symtom och vårdåtgärd, d.v.s. vi ska tänka att den åtgärd vi sätter in ska lindra ett eller flera symtom. Har vi en person som blir motoriskt orolig till kvällen skulle vårdåtgärden kunna vara att vi under ”fysisk aktivitet” sätter in ”rask promenad 20 minuter vid kl. 14 dagligen”. Detta för att förebygga den motoriska oron som kommer till kvällen.

Tänk på att det ska vara nya vårdåtgärder som vi provar för att se om de ger någon effekt på symtom. Det är också viktigt att inte sätta in för många åtgärder på en gång då det blir svårt att utvärdera vilken av åtgärderna som gav effekt. Vårdåtgärderna som sätts in ska vara väl specificerade så att all personal förstår vad som ska göras, när och hur.

Vi pratade även om de ändringar som har gjorts i patientdatalagen när det gäller registrering i kvalitetsregister för personer med nedsatt beslutsförmåga. Du kan läsa mer om förändringen i Västerås Stads riktlinjer för hälso- och sjukvård, kap. 13.

Kom ihåg att regelbundet gå in på BPSD-registret för att ta del av nyheter och dokument.

Vi vill rikta ett stort tack till Pia, Malin och Jannica från Hagalidsgården som vid alla fyra tillfällena berättade hur de arbetar med BPSD-registret. Ni inspirerade verkligen! 

Ett stort tack även till Hammarby äldreboende för att vi fick låna er fina aula!

Vad vill ni att framtida återträffar ska innehålla? Hör av er om ni har några förslag eller om ni funderar över något! 

// Caroline & Lotta

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.