Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

BPSD-registret i hemtjänst + hemsjukvård = pilotprojekt

| Inga kommentarer

Äntligen är vi igång, i ett pilotprojekt, men i alla fall! Nu har även personer som bor i ordinärt boende på utvalda ”områden” och som har en demensdiagnos möjlighet att få förebyggande och lindrande vårdåtgärder mot BPSD.

I maj utbildade vi BPSD-administratörer i Attendo hemtjänst och i hemsjukvård och i förra veckan var det Vård och Omsorgs tur. Det ska bli spännande att följa ert arbete under ett år då arbetssättet ska testas!

När vi i förra veckan hade administratörsutbildning i BPSD-registret för just Vård och Omsorg var det med det nya uppdaterade BPSD-registret. Registret har verkligen förnyats till det bättre! Du som är administratör, logga in i registret och ta del av förändringarna. Kika in på BPSD-registrets hemsida för att hämta en ny manual och uppdaterad NPI-NH.

Hör bara av er om ni behöver oss på något sätt!

// Lotta och Caroline

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.