Demensteamet Västerås Stad

För en god och säker demensvård

Hur går en demensutredning till?

| Inga kommentarer

Du som vårdpersonal eller anhörig börjar märka att något har hänt med Greta. Hon kanske ställer samma frågor om och om igen, börjar få svårt att hitta i sin närmiljö, kanske är förändrad i humöret och har praktiska svårigheter t ex att sätta igång en tvättmaskin. Då är det sannolikt något som inte stämmer! Det du uppmärksammar kan bero på en demenssjukdom, men det kan också bero på något annat som t ex en infektion, B-vitaminbrist eller något med ämnesomsättningen. Demensutredningen syftar till att personen ska få rätt demensdiagnos men även för att utesluta andra orsaker till symtomen. Symtomen som personen har ska påverka personens vardag och vara bestående, personen ska haft symtomen i minst 6 månader innan diagnos kan ställas.

Demensutredningen görs hos personens familjeläkare med stöd av minnessjuksköterska och arbetsterapeut. Vid behov remitteras personen till Geriatriska mottagningen på sjukhuset, vilket alltid ska göras om personen är yngre än 65 år samt vid misstanke om någon ovanligare demensdiagnos (t ex frontotemporaldemens och Lewy Body sjukdom).

Vad är det som ingår i en demensutredning? 

  • Sjukdomshistoria
  • Blodprovstagning
  • Läkemedelsgenomgång
  • MMSE-SR och klocktest (screeningtest)
  • Fysiskt och psykiskt status
  • Funktions- och aktivitetsbedömning
  • Skiktröntgen av hjärnan

 

Information från alla delar sammanställs, lite som att lägga ett pussel, för att se vilken demensdiagnos personen har. Den vanligaste demensdiagnosen är Alzheimers sjukdom som ca 60 % av de med demenssjukdom har. Demensdiagnosen och ev. läkemedel följs sedan upp av läkaren. 

I Västerås och i övriga Västmanland används Västmanlandsmodellen vid en demensutredning . Den utgår från Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom”. 

Det finns även ett Vård- och omsorgsprogram riktat  till alla i Västmanland som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vård- och omsorgsprogrammet är uppbyggt utifrån tre delar. Den första delen beskriver det grundläggande gemensamma krav som all vård och omsorg utgår från, den andra delen beskriver utredning och behandling som sker i regionen och i huvudsak i primärvården och den tredje delen beskriver särskilda behov och rättigheter för den demenssjuke som tillgodoses av kommunen.

I nästa blogginlägg har vi en gästbloggare från geriatrikmottagningen!

Ha en bra dag!

//Lotta och Caroline

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.